Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

JW LIBRARY

Използвай историята (iOS)

Използвай историята (iOS)

JW Library пази история на статиите и главите от Библията, които си прочел. Това може да е полезно, ако например искаш да се върнеш към стих, който си прочел по–рано.

Следвай следните напътствия, за да използваш функцията История:

 Връщане в историята

Натисни и задръж върху раздела Библия, за да видиш списък със стиховете, които си чел последно. Натисни върху стих от списъка, за да се върнеш към него.

Натисни и задръж върху раздела Издания, за да видиш списък със статии от всички издания, които си чел последно. Натисни върху статия от списъка, за да се върнеш към нея.

 Изчистване на историята

Натисни и задръж върху раздела Библия или Издания, за да отвориш списъка с историята. Натисни бутона Изчисти, за да изчистиш списъка.

Тези функции бяха включени през май 2014 г. във версия 1.2 на JW Library, която е съвместима с операционна система iOS 6.0 или по–нова. Ако не виждаш тези функции, следвай напътствията в частта „Използвай последните функции“ от статията „Започни да използваш JW Library (iOS)“.