Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

JW LIBRARY

Настройки за четене (Android)

Настройки за четене (Android)

В JW Library са осигурени функции, които улесняват четенето. Те са разположени върху лентата на приложението най–горе на екрана, когато четеш глава или статия.

Може да е нужно да натиснеш бутона Повече, за да отвориш някои от функциите в лентата на приложението.

Следвай следните напътствия, за да променяш настройките на текста:

 Сменяне на езика

Можеш да смениш езика на главата или статията, която четеш.

  • Натисни бутона Езици, за да видиш всички езици, на които отворената страница е на разположение. Езиците, които използваш най–често, са показани най–отгоре. Можеш да търсиш в списъка, като напишеш езика.

  • Езиците, които още не си свалил, са отбелязани с икона облак. Натисни върху някой от езиците, за да свалиш изданието. Щом изданието бъде свалено на устройството ти, иконата облак изчезва. Натисни отново върху езика, за да започнеш да четеш.

 Сменяне на настройките на текста

Можеш да промениш размера на текста, така че да ти е удобно да четеш.

Натисни бутона Настройки на текста и дръпни плъзгача наляво или надясно, за да намалиш или увеличиш текста. Избраният размер бива приложен за всички издания в приложението.

 Отваряне като изображение или текст

Някои издания могат да бъдат отваряни като изображение или като текст. Натисни съответния бутон, за да преминеш от единия изглед към другия.

  • Изображение: В изгледа изображение страницата се показва така, както е в печатния вариант. Някои предпочитат този изглед например за песнопойката, защото се виждат нотите.

  • Текст: В изгледа текст библейските стихове се показват като линкове, които могат да бъдат отворени, и се използва избраният размер на текста.

 Отвори в...

Функцията Отвори в... позволява да отвориш съдържанието на JW Library в други приложения.

Натисни бутона Отвори в..., за да видиш различните възможности. Например, ако натиснеш Отвори в Онлайн библиотека, страницата, която четеш, ще се отвори в ОНЛАЙН БИБЛИОТЕКА „Стражева кула“.

 Подреждане на Библиите

Когато натиснеш върху библейски стих в издание, съдържанието му се показва. Натисни бутона Промени под стиховете, за да избереш кои от свалените Библии да се показват.

Натисни бутоните Добави или Премахни, за да включиш или изключиш някои преводи. Дръпни Библиите нагоре или надолу, за да подредиш списъка.

Виж „Свали Библии и работи с тях (Android)“, за да научиш как да свалиш допълнителни Библии в JW Library.

Тези функции бяха включени през февруари 2015 г. във версия 1.4 на JW Library, която е съвместима с операционна система Android 2.3 или по–нова. Ако не виждаш тези функции, следвай напътствията в частта „Използвай последните функции“ от статията „Започни да използваш JW Library (Android)“.