Прескочи към материала

Брат Хемин Ким и съпругата му Хабин пред Районния съд на Куанджу

7 ДЕКЕМВРИ 2022
ЮЖНА КОРЕЯ

Съдебно дело срещу наказателния характер на алтернативната служба в Южна Корея

Съдебно дело срещу наказателния характер на алтернативната служба в Южна Корея

На 8 декември 2022 г. ще се проведе изслушване в Районния съд на Куанджу по делото на брат Хемин Ким. Хемин е първият, който отказва да извършва алтернативна служба заради наказателния ѝ характер. Грози го затвор до 36 месеца, както и криминално досие.

Алтернативната служба в Южна Корея е една от най-дългите в света и трае 36 месеца — два пъти по-дълго от военната служба. През тези 3 години отказалите военна служба живеят в условия, подобни на домашен арест. Те са настанявани в общежития, намиращи се в затвори, и са им налагани строги ограничения. Следователно това не е реална алтернативна служба. Международните експерти я наричат по-скоро „алтернативно наказание“. a

В историческото си решение от 28 юни 2018 г. Конституционният съд на Южна Корея изтъкна, че конституцията защитава правата на отказалите военна служба по съвест и предупреди законодателите, които определят условията на алтернативната служба: „Ако алтернативната служба е толкова продължителна или толкова тежка, че на отказалите военна служба им е трудно да я изберат, това ще обезсмисли целта ѝ и просто ще я превърне във вид наказание, което ще доведе до нарушаването на други основни човешки права.“

Международният стандарт за алтернативна служба е определен от Комисията на ООН по правата на човека с резолюция от 1998 г. На страните със задължителна военна служба им беше напомнено, че трябва да осигурят алтернативна служба, която е „в интерес на обществото и няма наказателен характер“.

Хемин не се явява в съда за първи път. През септември 2020 г. Върховният съд на Южна Корея напълно го оправда и го освободи от военна служба. След няколко седмици Хемин подаде молба за алтернативна служба, но го повикаха чак на 7 февруари 2022 г. Когато обаче разбра за наказателния ѝ характер, той уважително я отказа.

Ако съдът отсъди в полза на Хемин, това може да подтикне правителството да промени програмата на алтернативната служба, за да отговаря на международните стандарти. Такава промяна би била от голяма полза не само за братята ни и техните семейства, но и за всички граждани на Южна Корея. Междувременно се молим всички засегнати да продължават да разчитат на Йехова да им помага да издържат и „да проявяват дълготърпение с радост“. (Колосяни 1:11)

a За повече информация виж специалния доклад, озаглавен „Алтернативната служба в Южна Корея“, подготвен от Азиатско-тихоокеанската асоциация на Свидетелите на Йехова.