Подробна таблица за дейността на Свидетелите на Йехова в конкретни страни и територии сега е на разположение в Световния отчет на Свидетелите на Йехова за служебната 2017 г. Тя заменя таблицата, която преди се публикуваше в „Годишника на Свидетелите на Йехова“.

Виж таблицата с отчета за страните и териториите.