На 2 февруари 2019 г. в Зелтерс беше издаден ревизираният „Превод на новия свят“ на немски език. „Превод на новия свят“ е преведен изцяло или частично на 179 езика, което включва 20 издания, основани на ревизирания превод от 2013 г.