Прескочи към материала

Международни информационни брошури

 

Свидетелите на Йехова — кои са те?

Обща информация за Свидетелите на Йехова — каква е тяхната дейност и как са организирани.

Свидетелите на Йехова и техните издания

Изданията на Свидетелите на Йехова, които са на разположение в печатен формат и онлайн, помагат на хората да се приближат до Бога и да придобият повече разбиране за библейските учения. Тези издания имат положителен ефект върху читателите и могат да подобрят качеството на живота им.

Свидетелите на Йехова и мястото им в обществото

Свидетелите на Йехова се стараят да са полезни за обществото, в което живеят, като осигуряват библейско обучение и хуманитарна помощ.

Свидетелите на Йехова и публичната им служба

Основна част от поклонението на Свидетелите на Йехова е споделянето на добрата новина от Библията с другите. Какви методи използват и какво положително въздействие има службата им върху обществото?

Свидетелите на Йехова и семейството

Свидетелите на Йехова се стараят да прилагат библейските принципи в семейството си, което е от полза за всички в него. Това допринася за една сигурна и любеща семейна среда. Родителите гледат сериозно на отговорността си да учат децата си на библейските стандарти.

Често задавани въпроси за Свидетелите на Йехова

Отговори на 10 често задавани въпроса за Свидетелите на Йехова.

Свидетелите на Йехова и грижите за здравето

Свидетелите на Йехова гледат на живота като на ценен дар от Бога. За тях както животът, така и кръвта са свещени. Те търсят най-доброто медицинско лечение за семейството си и с радост си сътрудничат с лекарите, за да намерят безопасни и ефективни алтернативи на кръвопреливането.

Свидетелите на Йехова и алтернативната служба

Международното право отдавна признава отказа от военна служба по съвест за фундаментално човешко право. Свидетелите на Йехова са благодарни, когато правителствата спазват международните стандарти и осигуряват истинска алтернативна служба, която не е с наказателен характер и е полезна за обществото.

Свидетелите на Йехова и политическият неутралитет

В хармония с библейските учения Свидетелите на Йехова са политически неутрални. Много правителства признават, че неутралитетът на Свидетелите допринася за мира и че те са примерни граждани, които уважават властите и им сътрудничат.

Свидетелите на Йехова и събранията им за поклонение

За Свидетелите на Йехова е много важно да се събират заедно с братята си по вяра. Събранията им, които обикновено се провеждат в сгради, наречени Зали на Царството, се съсредоточават върху библейско обучение и са със свободен вход.

Свидетелите на Йехова и оказването на помощ при бедствия

Когато връхлети бедствие, Свидетелите на Йехова бързо се отзовават и осигуряват физическа, емоционална и духовна подкрепа на засегнатите. Властите и хуманитарните организации са признателни за добре организираната ни програма за оказване на помощ.

„Свидетелите на Йехова в Москва срещу Русия“

Обобщение на решението на Европейския съд по правата на човека в полза на Религиозната общност на Свидетелите на Йехова в Москва.