Представи си, че си в чужда страна за първи път. Виждаш хора, обичаи, храна и пари, които са ти напълно непознати. Съвсем естествено си объркан.

Може да се чувстваш по същия начин, когато за първи път четеш Библията: Озоваваш се в древен свят, който ти е чужд. Срещаш хора, наричани филистимци, сблъскваш се с необикновени обичаи като раздиране на дрехи или чуваш за храна с името манна и монета, позната като драхма. (Изход 16:31; Исус Навиев 13:2; 2 Царе 3:31; Лука 15:9) Всичко това може да те обърка. Както и с посещението в чужда страна, няма ли да си признателен някой да ти обясни нещата?

ПОМОЩ В МИНАЛОТО

Още когато започнало писането на свещените писания през XVI в. пр.н.е., на хората била осигурена помощ да ги разбират. Например Моисей, първият водач на израилския народ, „започнал да обяснява“ написаното. (Второзаконие 1:5)

Около десет века по–късно все още имало подготвени учители на Писанието. През 455 г. пр.н.е. голяма група юдеи, в това число и много деца, се събрали на градския площад в Йерусалим. Учителите „чели на глас от [същата свещена] книга“. Но правили и друго: „Разясняваха онова, което беше прочетено.“ (Неемия 8:1–8)

След пет века Исус Христос бил зает с подобна образователна дейност. Всъщност той бил познат главно като учител. (Йоан 13:13) Исус поучавал както големи множества, така и отделни хора. Веднъж говорил пред множества, изнасяйки известната Проповед на планината, и те били „смаяни от неговия начин на поучаване“. (Матей 5:1, 2; 7:28) През пролетта на 33 г. Исус вървял с двама от учениците си, които се били запътили към едно село близо до Йерусалим, и им „обяснявал Писанието“. (Лука 24:13–15, 27, 32)

Исусовите ученици били също и учители на Божието Слово. Веднъж един етиопски висш служител четял откъс от Писанието. Ученикът Филип се приближил и го попитал: „Разбираш ли онова, което четеш?“ Етиопецът отговорил: „Та как мога да разбера, ако не ме упъти някой?“ Тогава Филип му обяснил значението на откъса. (Деяния 8:27–35)

ПОМОЩ ДНЕС

Като учителите на Библията в миналото Свидетелите на Йехова днес участват в библейска образователна дейност в 239 страни по света. (Матей 28:19, 20) Всяка седмица те помагат на над 9 милиона души да изследват Библията. Много от тези хора не са християни. Библейските уроци са безплатни и може да се провеждат в дома на човека или на друго удобно място. Някои дори ги провеждат по телефона или с видеовръзка с помощта на компютър или мобилно устройство.

Свържи се с някой Свидетел на Йехова, за да научиш как да се възползваш от тази възможност. Ще видиш, че Библията изобщо не е неразбираема книга, а е „полезна за поучаване, за порицаване, за поправяне на нещата, за възпитаване в праведност“, така че да бъдеш „напълно способен, изцяло подготвен за всяко добро дело“. (2 Тимотей 3:16, 17)