Можем ли да знаем истината за Бога?

Защо Бог иска да знаем истината? прочети Йоан 17:3

Бог общува с хората. Той използвал светия си дух, или действената си сила, за да вложи своите мисли в умовете на библейските писатели. (2 Петър 1:20, 21) Можем да разберем истината за Бога, като четем Библията. (Прочети Йоан 17:17; 2 Тимотей 3:16.)

В Библията Бог разкрива много неща за себе си. Той ни обяснява защо е създал хората, какво ще направи за човечеството и как иска да живеем. (Деяния 17:24–27) Йехова Бог иска да знаем истината за него. (Прочети 1 Тимотей 2:3, 4.)

Защо Бог приема хората, които обичат истината?

Йехова е Богът на истината и той изпратил своя Син Исус да научи човечеството на истината. Следователно онези, които я обичат, са привлечени към Исус. (Йоан 18:37) Бог иска да има такива поклонници. (Прочети Йоан 4:23, 24.)

Сатана Дяволът пречи на мнозина да опознаят Бога, като разпространява лъжливи учения за него. (2 Коринтяни 4:3, 4) Хората, които не обичат доброто, са привлечени към тези лъжливи учения. (Римляни 1:25) Но милиони искрени хора намират истината за Бога, като изучават Библията. (Прочети Деяния 17:11.)