Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Свидетели на Йехова

Избери език български

СТРАЖЕВА КУЛА ноември 2015 г. | Как гледа Бог на войните?

Отговорът на Библията може да те изненада.

ТЕМА НА БРОЯ

Как гледа Бог на войните?

Много отдавна Бог е заповядвал на народа си да воюва. По–късно Исус учел хората да обичат враговете си. Какво се променило?

ТЕМА НА БРОЯ

Божият възглед за войните в древността

Три основни неща отличават войните, които Бог постановявал.

ТЕМА НА БРОЯ

Божият възглед за войните през първи век

Макар че възгледът на Бога за войните оставал същият, едно сериозно събитие показало, че нещо се било променило.

ТЕМА НА БРОЯ

Божият възглед за войните днес

Скоро Бог ще поведе война, която ще прекрати всички войни.

Знаеш ли...

Защо Йосиф се обръснал, преди да се яви пред фараона? Щом Библията казва, че бащата на Тимотей бил „грък“, означава ли това, че бил роден в Гърция?

БИБЛИЯТА ПРОМЕНЯ ЖИВОТА НА ХОРАТА

Мислех, че се наслаждавам напълно на живота

Павел Пизара бил побойник, вземал наркотици и в същото време следвал право. Повратният момент настъпил, когато се сбил с осем мъже.

ПОДРАЖАВАЙ НА ВЯРАТА ИМ

„Мое любимо и вярно дете в Господаря“

Какво помогнало на Тимотей от срамежлив младеж да стане забележителен християнски надзорник?

Отговори на библейски въпроси

Ако мъртвите ще бъдат възкресени, къде ще живеят?

Други теми онлайн

Какво е Армагедон?

Думата Армагедон се среща само веднъж в Библията, но войната, за която става въпрос, се обсъжда в цялото Свещено писание.