Какви трудности срещнал Ирод при преустройството на храма в Йерусалим?

Соломон издигнал храма в Йерусалим на един хълм и построил подпорни стени от източната и западната страна на хълма, за да направи площадки около свещената постройка. Ирод искал храм, който да е по–внушителен от Соломоновия, затова се заел да преустрои и да разшири съществуващия храм.

Инженерите на Ирод разширили равните площи на север и на юг, като южната платформа била удължена с 32 м. За тази цел били изградени редица каменни сводове и дебела подпорна стена. На някои места стената се издигала на 50 м височина.

Ирод се постарал да не засегне юдеите и да не пречи на храмовите служби и принасянето на жертвите. Юдейският историк Йосиф Флавий казва, че той дори обучил юдейски свещеници за зидари и дърводелци, така че никой неупълномощен човек да не влиза в светите отделения на храма.

Ирод не доживял завършването на начинанието си. През 30 г. строежът продължавал вече 46 години. (Йоан 2:20) Той бил завършен от правнука на Ирод, Агрипа II, в средата на първи век.

Защо жителите на Малта помислили, че апостол Павел е убиец?

Богинята на справедливостта (вляво) бие богинята на несправедливостта

Някои малтийци може да са били повлияни от гръцката религия. Да обърнем внимание какво се случило след корабокрушението на Павел край Малта, описано в книгата Деяния. Когато апостолът сложил наръч съчки върху огъня, който бил запален, за да стопли корабокрушенците, една усойница се увила около ръката му. При това островитяните казали: „Несъмнено този човек е убиец и макар че се спаси от морето, справедливото възмездие не му позволи да живее.“ (Деяния 28:4)

Гръцката дума, преведена като „справедливо възмездие“, е „дѝки“. Тя може да означава и „справедливост“. В гръцката митология обаче имало богиня на справедливостта с името Дике. Смятало се, че тя надзирава човешките дела и съобщава на Зевс неразкритите несправедливости, за да бъдат наказани виновниците. Затова според един източник малтийците може да са си помислили: „Макар Павел да се е спасил от морето, той е белязан и сега е застигнат от богинята Дике ... посредством усойницата.“ Те си променили мнението, когато видели, че Павел е невредим.