Този живот ли е всичко?

Струва ли ти се, че животът е твърде кратък?

Питал ли си се дали животът е повече от това да се родиш, да пораснеш, да работиш, да се ожениш, да имаш деца и да остарееш? (Йов 14:1, 2) От Библията разбираме, че дори някои много мъдри хора са се питали това. (Прочети Еклисиаст 2:11.)

Има ли животът смисъл? Всъщност първо трябва да се запитаме как е възникнал той. След като са се запознали със забележителното устройство на човешкия мозък и тяло, мнозина са стигнали до извода, че имаме разумен Създател. (Прочети Псалм 139:14.) Ако е така, тогава той ни е направил с някаква цел. Като разберем каква е тя, ще намерим смисъла на живота.

Защо били създадени хората?

Бог благословил първата човешка двойка и ѝ възложил вълнуваща задача. Намерението му било двамата да напълнят земята с хора, да я превърнат в рай и да живеят вечно. (Прочети Битие 1:28, 31.)

Изпълнението на това намерение се отложило, когато хората се разбунтували срещу Бога. Но той не се отказал от нас и от намерението си. Библията ни уверява, че е взел мерки да спаси хората, които са му верни, и че ще изпълни намерението си за земята. Той иска да живееш така, както е било предвидено в началото! (Прочети Псалм 37:29.) Научи от Библията как ти лично можеш да имаш място в Божието намерение.