Как да бъдеш добър родител?

Учиш ли детето си да обича Бога?

Когато родителите в едно семейство се обичат и проявяват уважение помежду си, това създава чудесна среда за израстването на детето. (Колосяни 3:14, 19) Добрите родители обичат децата си и ги хвалят, точно както Йехова Бог хвалел своя Син. (Прочети Матей 3:17.)

Нашият небесен Баща изслушва служителите си и се интересува от чувствата им. Ще е добре родителите да му подражават, като изслушват децата си. (Яков 1:19) Те трябва да показват разбиране към чувствата им, дори когато децата се изразяват негативно. (Прочети Числа 11:11, 15.)

Как да възпиташ отговорни деца?

Като родител ти имаш правото да определяш правила. (Ефесяни 6:1) Може да следваш примера, който Бог е оставил. Той изразява любовта към своите деца, като ясно определя правилата и посочва последствията от нарушаването им. (Битие 3:3) Но вместо да принуждава хората да му се подчиняват, той ги учи каква полза ще имат, ако постъпват правилно. (Прочети Исаия 48:18, 19.)

Постави си за цел да помогнеш на децата си да обичат Бога. Така ще постъпват мъдро, дори когато не си до тях. И точно както Бог ни учи чрез примера си, ти също можеш да учиш децата си да обичат Бога чрез твоя пример. (Прочети Второзаконие 6:5–7; Ефесяни 4:32; 5:1.)