Ще има ли някога едно управление над целия свят?

Как едно световно управление може да обедини хората от всички народи? (Исаия 32:1, 17; 54:13)

Помисли от каква полза ще е за човечеството да има едно управление над целия свят. Днес мнозина страдат, защото са много бедни, докато други са много богати. Едно световно правителство, което разбира нуждите на поданиците си, би се погрижило всеки да има необходимото за живота. Смяташ ли, че хората някога ще установят такова управление? (Прочети Йеремия 10:23.)

През историята правителствата не са успявали да се грижат за всички свои граждани, особено за бедните. Някои правителства са жестоки. (Еклисиаст 4:1; 8:9) Но Всемогъщият Бог е обещал да осигури управление, което ще замени всички други. Неговият Владетел наистина ще се погрижи за хората. (Прочети Исаия 11:4; Даниил 2:44.)

Какво ще постигне Божието Царство?

Йехова Бог е избрал най–подходящия Владетел — своя Син, Исус Христос. (Лука 1:31–33) Когато бил на земята като човек, Исус искал да помага на другите. Като Цар, той ще обедини хората от всички народи и ще облекчи страданията им. (Прочети Псалм 72:8, 12–14.)

Дали всички ще са съгласни Исус да ги управлява? Не, но Йехова е търпелив. (2 Петър 3:9) Той предоставя на хората възможността да приемат Исус за свой Владетел. Скоро Божият Син ще изчисти земята от злите и ще установи мир и сигурност по целия свят. (Прочети Михей 4:3, 4.)