Милиони хора по света празнуват Коледа по различни причини. Някои се радват да прекарват приятно време с приятели и роднини. Други мислят за Бога или отделят време да помагат на бедните или на онези в нужда. Сами по себе си това несъмнено са достойни дела. Те обаче биват помрачени от тъмната страна на този празник.

Първо, мнозина смятат, че на Коледа празнуват рождения ден на Исус. Историците като цяло обаче са съгласни, че не е известна точната дата на раждането му. В една книга за християнството се отбелязва, че „първите християни отказвали да определят дата за раждането на Исус“, защото искали „да са отделени от всички езически обичаи“. (The Christian Book of Why) Интересно е, че никъде в Библията не се посочва Исус някога да е празнувал своя рожден ден или рождения ден на някой друг. Вместо това той заповядал на последователите си да отбелязват смъртта му. (Лука 22:19)

Второ, много учени посочват, че повечето коледни традиции произлизат от нехристиянски и езически обичаи. Сред тях са легендата за Дядо Коледа, коледното дърво, размяната на подаръци, паленето на свещи, изгарянето на бъдник, украсяването с гирлянди и пеенето на коледни песни. Относно някои от тези обичаи в една книга се казва: „Когато даваме или получаваме коледни подаръци и украсяваме домовете и църквите си със зелени гирлянди, колко от нас осъзнават, че вероятно следваме езически обичаи?“ (The Externals of the Catholic Church)

„Когато даваме или получаваме коледни подаръци и украсяваме домовете и църквите си със зелени гирлянди, колко от нас осъзнават, че вероятно следваме езически обичаи?“ (The Externals of the Catholic Church)

Може би се питаш какво толкова лошо има в следването на тези привидно безобидни традиции. Обърни внимание и на третата причина. Бог не одобрява смесването на езически обичаи с чистото поклонение. Чрез пророк Амос Йехова казал на своеволните си служители в древен Израил: „Мразя празниците ви, изобщо не ги одобрявам ... Махни от мене шума от песните си.“ (Амос 5:21, 23)

Защо били нужни такива силни думи? Забележи какво вършели членовете на северното царство на Израил в древността. Първият им цар, Йеровоам, поставил златни телета в градовете Дан и Ветил и накарал хората да се покланят на тях вместо на Йехова Бог в храма в Йерусалим. Царят също така постановил празници и назначил свещеници, които да помагат на народа да ги празнува. (3 Царе 12:26–33)

На пръв поглед тези израилтяни имали добри подбуди. Нима не вършели това, за да се покланят на Бога и да са му угодни? Силните думи, които Йехова предал чрез Амос и други пророци, недвусмислено показват какво мисли Бог за подобни действия. Чрез пророк Малахия Бог казал: „Аз, Йехова, не се променям.“ (Малахия 3:6) От тук става ясно как гледа Бог на коледните празненства днес.

Щом разгледат посочените дотук факти, милиони хора решават да не празнуват Коледа. Вместо това те намират радост и истинско удовлетворение в това да прекарват време със своите приятели и роднини и да помагат на бедните и на онези в нужда, когато пожелаят през цялата година.