Статуя в Мадрид, изобразяваща Сатана като паднал ангел

„Израснах в Салвадор. Когато бях непослушен, майка ми ми казваше: ‘Дяволът ще дойде да те вземе!’ Отговарях ѝ: ‘Да дойде!’ Вярвах в Бога, но не и в Сатана.“ (РОХЕЛИО)

И ти ли мислиш като Рохелио? Кое от следните твърдения ти звучи най–разумно?

  • Сатана не съществува, той е просто символ на злото.

  • Сатана съществува, но не се интересува от хората.

  • Сатана е могъщо духовно създание, което упражнява голямо влияние върху човечеството.

Всеки от тези възгледи има милиони поддръжници. Но дали е от значение кой възглед е правилен? Ако Сатана не съществува, онези, които смятат, че е реален, се заблуждават. Ако Сатана съществува, но не се интересува от човечеството, мнозина се пазят или дори страхуват от него без причина. Но ако Сатана е измамник и манипулатор, той е по–опасен отколкото повечето хора предполагат.

Нека разгледаме как Библията отговаря на следните въпроси: Кой или какво е Сатана — символ на злото или духовна личност? Ако е личност, представлява ли опасност за тебе? Ако е така, как можеш да се предпазиш?