Свидетелите на Йехова обичат да разговарят на библейски теми с хората. Следва разговор на един Свидетел на Йехова с друг мъж пред дома му. Да си представим, че Свидетелят се казва Камен, а домакинът — Иван.

„ТЪРСИ“ РАЗБИРАНЕ

Камен: Иване, наистина ми е приятно да обсъждаме редовно Библията. * Последния път ти ме попита за Божието Царство. Искаше да разбереш защо Свидетелите на Йехова вярват, че Царството е започнало да управлява през 1914 г.

Иван: Да, четох в едно от вашите издания, че Божието Царство започнало да управлява през 1914 г. Това ме озадачи, защото ти си ми казвал, че основавате всичките си вярвания на Библията.

Камен: Така е.

Иван: Чел съм Библията, но не помня в нея да се споменава за 1914 г. Затова потърсих „1914“ в една онлайн Библия, но не излязоха никакви резултати.

Камен: Заслужаваш похвала за две неща. Първо, че си чел цялата Библия, явно наистина обичаш Божието Слово.

Иван: Да, мисля, че тя е уникална книга.

Камен: И аз мисля така. И второ, искам да те похваля, че търсиш отговор на въпроса си в Библията. Направил си точно това, което се казва в самата нея, а именно „да търсиш“ разбиране. * Хубаво е, че полагаш такива усилия.

Иван: Благодаря ти. Искам да разбера повече. Всъщност потърсих още информация за 1914 г. в книгата, която изучаваме с тебе. Там се споменава как един цар сънувал голямо дърво, което било отсечено и след това израснало отново, или нещо подобно.

Камен: Да, това е пророчеството, записано в Даниил, 4 глава. Там се говори за съня на цар Навуходоносор от Вавилон.

Иван: Точно така. Четох много пъти пророчеството, но честно да си призная все още не разбирам каква е връзката с Божието Царство или 1914 г.

Камен: Всъщност дори и пророк Даниил не разбрал пълното значение на онова, което бил вдъхновен да запише.

Иван: Така ли?

Камен: Да, в Даниил 12:8 виждаме неговите думи: „Аз чух това, но не го разбрах.“

Иван: Значи не съм единственият, това ме успокоява.

Камен: Всъщност Даниил не го разбрал, защото не било дошло времето Бог да разкрие на хората значението на пророчествата в книгата Даниил. В наши дни обаче ние можем да ги разберем.

Иван: Защо мислиш така?

Камен: Обърни внимание какво се казва в следващия стих. В Даниил 12:9 е записано:  „Книгата е запечатана и думите ѝ са запазени в тайна до времето на края.“ Следователно тези пророчества щели да бъдат разбрани много по–късно, във „времето на края“. И както скоро ще разгледаме в изучаването на Библията, всички доказателства сочат, че сега живеем в този период. *

Иван: Значи можеш да ми обясниш пророчеството от Даниил.

Камен: Ще се постарая.

СЪНЯТ НА НАВУХОДОНОСОР

Камен: Нека първо накратко да ти разкажа какъв бил сънят на цар Навуходоносор. След това ще обсъдим какво е неговото значение.

Иван: Добре.

Камен: В съня си Навуходоносор видял едно огромно дърво, което стигало чак до небето. Тогава чул Божият пратеник да заповядва дървото да бъде отсечено. Но Бог казал пънът да бъде оставен в земята. След един период от „седем времена“ дървото щяло отново да порасне. * Това пророчество първоначално се отнасяло за самия Навуходоносор. Въпреки че бил могъщ цар, също като дървото, стигащо до небето, той бил „отсечен“ за „седем времена“. Спомняш ли си какво се случило?

Иван: Не се сещам.

Камен: Няма проблем. Библията разкрива, че Навуходоносор загубил разсъдъка си явно за седем години. През това време не можел да управлява като цар. Но в края на седемте времена Навуходоносор възвърнал разума си и отново започнал да владее. *

Иван: Добре, дотук разбирам. Но каква връзка има това с Божието Царство и 1914 г.?

Камен: В общи линии това пророчество има две изпълнения. Първото било, когато управлението на цар Навуходоносор било прекъснато. Второто изпълнение било свързано с прекъсването на Божието управление. Така че това второ изпълнение има връзка с Божието Царство.

Иван: Откъде знаеш, че пророчеството има второ изпълнение във връзка с Божието Царство?

Камен: Преди всичко в самото пророчество се съдържа доказателство за това. Според Даниил 4:17 пророчеството било дадено, „за да знаят хората, че Всевишният владее над царството на хората, дава го на когото иска“. Обърна ли внимание на израза „царството на хората“?

Иван: Да, казва се, че „Всевишният владее над царството на хората“.

Камен: Точно така. Според тебе кой е „Всевишният“?

Иван: Предполагам, че става дума за Бога.

Камен: Правилно. Следователно разбираме, че пророчеството не се отнася само за Навуходоносор. То е свързано с „царството на хората“, тоест Божието управление над човечеството. Това звучи логично, като имаме предвид пророчеството и неговия контекст.

Иван: Какво имаш предвид?

ОСНОВНАТА ТЕМА НА КНИГАТА

Камен: В библейската книга Даниил многократно се разглежда една основна тема. Вниманието се насочва към установяването на Царството на Бога начело с неговия Син, Исус. Например нека се върнем няколко глави назад. Ще прочетеш ли Даниил 2:44?

Иван: Добре. Записано е: „В дните на тези царе небесният Бог ще издигне царство, което никога няма да бъде разрушено. И това царство няма да премине към друг народ. То ще строши всички тези царства и ще ги унищожи, а самото то ще остане до безпределни времена.“

Камен: Благодаря ти. Според тебе дали в този стих се има предвид Божието Царство?

Иван: Ами, не съм сигурен.

Камен: Обърни внимание, че за това  Царство се казва, че „ще остане до безпределни времена“. Това се отнася за Божието Царство, но не можем да кажем същото за никое човешко правителство, нали?

Иван: Предполагам не.

Камен: Ето още едно пророчество в книгата Даниил, в което се говори за Божието Царство. Записано е в Даниил 7:13, 14. Тук се казва следното относно един бъдещ владетел: „На него бяха дадени властта, славата и царството, за да му служат всички народи, племена и езици. Неговото управление е вечно управление, което никога няма да премине, и неговото царство няма да бъде разрушено.“ Звучи ли ти познато?

Иван: Говори се за царство.

Камен: Така е, и то не за кое да е царство. Обърни внимание, че Царството ще има власт над „народи, племена и езици“. С други думи то ще владее над целия свят.

Иван: Не бях забелязал, но си прав. Това е записано.

Камен: Виж какво още се казва: „Неговото управление е вечно управление, което никога няма да премине, и неговото царство няма да бъде разрушено.“ Това много прилича на пророчеството, което прочетохме в Даниил 2:44, нали?

Иван: Вярно е.

Камен: Нека накратко си припомним какво разгледахме дотук. Пророчеството в Даниил, 4 глава, било изречено, за да знаят всички, че „Всевишният владее над царството на хората“. Това само по себе си показва, че пророчеството има по–голямо изпълнение освен случилото се с Навуходоносор. И в цялата книга намираме пророчества за установяването на Царството начело с Божия син. Според тебе логично ли е да направим заключението, че пророчеството в Даниил, 4 глава, също е свързано с Божието Царство?

Иван: Да, предполагам. Но още не виждам каква е връзката с 1914 г.

„НЕКА ... ИЗМИНАТ СЕДЕМ ВРЕМЕНА“

Камен: Да се върнем към цар Навуходоносор. Той бил представен от дървото в първото изпълнение на пророчеството. Неговото управление било прекъснато, когато дървото било отсечено и оставено за седем времена, тоест когато загубил разсъдъка си за известен период. Този период от седем времена завършил, щом Навуходоносор възвърнал разума си и отново започнал да управлява. Във второто изпълнение на пророчеството Божието управление щяло да бъде прекъснато за известно време, но не заради някаква грешка от страна на Бога.

Иван: Какво имаш предвид?

Камен: В библейски времена за израилските царе, които управлявали в Йерусалим, се казвало, че седят на „престола на Йехова“ *. Те представяли Бога и управлявали неговия народ. Следователно управлението на тези царе всъщност било израз на Божието управление. След време повечето от тях обаче станали непослушни на Бога и поданиците им като цяло постъпвали по същия начин. Заради непокорството на израилтяните Бог позволил да бъдат завладени от вавилонците през 607 г. пр.н.е. Оттогава няма царе, които да представят Йехова в Йерусалим. Затова може да се каже, че Божието  управление било прекъснато. Стана ли ти ясно?

Иван: Май да.

Камен: Така че през 607 г. пр.н.е. започнали седемте времена, или периодът, през който Божието управление щяло да бъде прекъснато. В края на седемте времена Бог щял да постави нов владетел, който да го представя — този път в небето. Тогава щели да бъдат изпълнени останалите пророчества, които четем в Даниил. Затова големият въпрос е кога приключват седемте времена. Ако намерим отговора, ще разберем кога започнало да управлява Божието Царство.

Иван: Разбирам. Нека позная — седемте времена завършили през 1914 г.

Камен: Точно така!

Иван: Но откъде знаем това?

Камен: По време на службата си на земята Исус разкрил, че седемте времена все още не били завършили. * Следователно те представляват дълъг период. Седемте времена започнали стотици години, преди Исус да дойде на земята, и продължили известно време, след като се върнал на небето. Имай също предвид, че значението на пророчествата в Даниил нямало да бъде разбрано до „времето на края“. * Интересно е, че в края на XIX век искрени изследователи на Библията били подтикнати да разгледат внимателно това и други пророчества. Те започнали да разбират, че седемте времена ще завършат през 1914 г. Значимите световни събития също потвърждават, че през 1914 г. Божието Царство започнало да управлява в небето. През тази година светът навлязъл в последните си дни, или времето на края. Предполагам, че това е твърде много нова информация за тебе.

Иван: Да, определено ще трябва да разгледам всичко отново, за да го разбера.

Камен: Не се притеснявай. И на мене ми отне известно време, за да схвана всичко. Надявам се обаче обсъждането ни поне да ти е помогнало да разбереш, че Свидетелите на Йехова основават вярванията си за Царството на Библията.

Иван: Със сигурност. Винаги ми е правело впечатление, че вземате ученията си от Библията.

Камен: Виждам, че и ти имаш подобно желание. Както ти казах, това е прекалено много информация, за да я разгледаме на един път. Предполагам имаш още въпроси. Например разбрахме, че седемте времена са свързани с Божието Царство и че започнали през 607 г. пр.н.е. Но откъде знаем, че седемте времена завършили през 1914 г.? *

Иван: Да, още се чудя.

Камен: Библията ни помага да определим точната продължителност на седемте времена. Искаш ли да разгледаме това следващия път? *

Иван: Да, ще ми е интересно.

Има ли някакъв библейски въпрос, на който искаш да получиш отговор? Искаш ли да знаеш повече за някое от вярванията на Свидетелите на Йехова? Ако е така, не се колебай да ги попиташ за това следващия път, когато те посетят. Те ще се радват да отговорят на въпросите ти.

^ абз. 5 Посредством програма за безплатно домашно библейско изучаване Свидетелите на Йехова провеждат редовни обсъждания върху Библията с хората.

^ абз. 63 В пророчеството си за последните дни Исус казал: „Йерусалим [който представя Божието управление] ще бъде тъпкан от народите, докато се изпълнят определените времена на народите.“ (Лука 21:24) Следователно Божието управление все още било прекъснато по времето на Исус и щяло да е така, докато не започнат последните дни.

^ абз. 67 Виж приложението „1914 г. — важна година в библейските пророчества“ от книгата „Какво в действителност учи Библията?“.

^ абз. 69 В следващата статия от тази поредица ще разгледаме библейски стихове, които разкриват продължителността на седемте времена.