Могат ли ангелите да ни помогнат?

Както помогнали на верния Божи служител Даниил в миналото, днес ангелите помагат на хората да се възползват от добрата новина

Йехова Бог създал милиони ангели много преди да създаде хората. (Йов 38:4, 7) Ангелите са могъщи духовни създания, които служат на Бога. Понякога той ги изпраща да ръководят и да защитават служителите му на земята. (Псалм 91:10, 11) Днес ангелите помагат на хората да се възползват от добрата новина, която последователите на Исус проповядват. (Прочети Откровение 14:6, 7.)

Трябва ли да се молим на ангелите за помощ? Не, защото молитвата е вид поклонение, което трябва да отдаваме само на Бога. (Откровение 19:10) Тъй като ангелите служат на Бога, те приемат напътствия от него, а не от хората. Затова винаги трябва да отправяме молитвите си единствено към Бога чрез Исус. (Прочети Псалм 103:20, 21; Матей 26:53.)

Има ли лоши ангели?

Също като хората ангелите били създадени със свободна воля и могат да избират дали да вършат добро или зло. За съжаление много ангели се разбунтували срещу Бога. (2 Петър 2:4) Първият бил Сатана, а онези, които го последвали, станали демони. Преди време Сатана и демоните му били изхвърлени от небето долу на земята. (Прочети Откровение 12:7–9.)

Голямото увеличение на злото и насилието от 1914 г. насам свидетелства, че скоро Бог ще предприеме действия срещу Сатана и демоните. Тогава Бог ще възстанови земята в първоначалното ѝ състояние. (Прочети Откровение 12:12; 21:3, 4.)