Дали Бог приема всички религии?

От новините по света вероятно забелязваш, че понякога се вършат злини в името на религията. Не всички религии произлизат от истинския Бог. (Матей 7:15) Затова много хора биват мамени. (Прочети 1 Йоан 5:19.)

Въпреки това Бог забелязва искрените хора, които обичат доброто и истината. (Йоан 4:23) Той ги кани да научат истината от неговото Слово, Библията. (Прочети 1 Тимотей 2:3–5.)

Как можеш да разбереш коя е истинската религия?

Йехова Бог обединява хора, идващи от различни религии, като ги учи на истината, както и да се обичат един друг. (Михей 4:2, 3) Следователно можеш да разбереш кои са онези, които изповядват истинската религия, от начина, по който се отнасят помежду си. (Прочети Йоан 13:35.)

Йехова Бог обединява всякакви хора посредством истинското поклонение (Псалм 133:1)

Истинските служители на Бога основават вярата и начина си на живот на Библията. (2 Тимотей 3:16) Те почитат Божието име. (Псалм 83:18) Освен това известяват, че Божието Царство е единствената надежда за човечеството. (Даниил 2:44) Те подражават на Исус, като оставят своята „светлина“ да свети, вършейки добри неща за ближните си. (Матей 5:16) Така че истинските християни могат да бъдат разпознати по това, че посещават хората в домовете им, за да споделят с тях добрата новина за Божието Царство. (Прочети Матей 24:14; Деяния 5:42; 20:20.)