Защо трябва да се молим?

Йехова Бог иска свободно да споделяме притесненията си с него. (Лука 18:1–7) Той ни слуша, защото се интересува от нас. Щом нашият небесен Баща Йехова милостиво ни кани да се обръщаме към него в молитва, защо не приемем поканата му? (Прочети Филипяни 4:6.)

Молитвата не е просто начин да поискаме помощ. Тя ни помага да се приближим до Бога. (Псалм 8:3, 4) Когато редовно споделяме чувствата си с Йехова, ставаме все по–близки с него. (Прочети Яков 4:8.)

Как да се молим?

Когато се молим, Бог не иска да използваме високопарни думи, да повтаряме наизустени молитви или да заемаме специална поза. Йехова иска да му се молим от сърце. (Матей 6:7) Например в древния Израил Анна се молила относно сериозен семеен проблем. По–късно, когато болката ѝ се превърнала в радост, тя искрено благодарила на Бога в молитва. (Прочети 1 Царе 1:10, 12, 13, 26, 27; 2:1.)

Каква чудесна възможност имаме да споделяме тревогите си със Създателя! Също така можем да го възхваляваме и да му благодарим за всичко, което прави. Със сигурност не бихме пренебрегнали такава прекрасна привилегия. (Прочети Псалм 145:14–16.)