Библията ясно посочва какво ще направят Йехова и неговият Син, Исус Христос, относно страданията, причинени от Сатана Дявола. В нея се казва: „Затова се яви Божият син — за да унищожи делата на Дявола.“ (1 Йоан 3:8) Този свят, изпълнен с алчност, омраза и зли дела, ще бъде унищожен. Исус обещава: „Владетелят на този свят ще бъде изгонен.“ (Йоан 12:31) Без влиянието на Сатана, на земята ще бъде установен праведен нов свят, в който ще цари мир. (2 Петър 3:13)

Какво ще стане с онези, които упорито отказват да се променят и продължават да вършат лоши неща? Помисли върху следното укрепващо обещание: „Честните ще живеят на земята и безукорните ще останат на нея. А злите ще бъдат унищожени от земята и коварните ще бъдат изкоренени от нея.“ (Притчи 2:21, 22) Влиянието на злите ще бъде прекратено веднъж завинаги. В тези мирни условия послушните хора постепенно ще бъдат освободени от наследеното несъвършенство. (Римляни 6:17, 18; 8:21)

По какъв начин Бог ще премахне злото? Той няма да пренебрегне дара на свободната воля и да направи хората като роботи. Вместо това ще научи послушните хора на своите стандарти, като така ще им помогне да отхвърлят лошите мисли и действия.

Бог ще премахне всички причини за страданията

Какво ще предприеме Бог относно страданията? Той обещава, че неговото Царство скоро ще поеме контрол над земята. Помазаният от Бога Цар на това Царство е Исус Христос, който има силата да лекува болни. (Матей 14:14) Освен това Исус има власт над природните сили. (Марко 4:35–41) Следователно можем да сме уверени, че страданията, които ни сполитат според „времето и непредвидения случай“, ще изчезнат. (Еклисиаст 9:11) Под управлението на Христос няма да има причина да се страхуваме от бедствия. (Притчи 1:33)

Какво ще стане с милионите невинни жертви, загинали при трагични инциденти? Малко преди да възкреси приятеля си Лазар, Исус казал: „Аз съм възкресението и животът.“ (Йоан 11:25) Да, Исус има силата да възкреси, или да върне към живот, мъртвите!

Ако мисълта да живееш в един свят, където добрите хора няма да страдат, ти харесва, защо не си поставиш за цел да научиш повече за истинския Бог и неговото намерение, като изучаваш Библията? Свидетелите на Йехова в твоя район ще се радват да ти помогнат. Сърдечно те каним да се свържеш с тях или да пишеш на издателите на това списание.