Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Свидетели на Йехова

Избери език български

 РАЗГОВОР НА БИБЛЕЙСКА ТЕМА

Вярват ли Свидетелите на Йехова в Исус Христос?

Вярват ли Свидетелите на Йехова в Исус Христос?

Свидетелите на Йехова обичат да разговарят на библейски теми с хората. Следва разговор на един Свидетел на Йехова с друг мъж в дома му. Да си представим, че Свидетелят се казва Антон, а домакинът — Тодор.

ВЯРАТА В ИСУС Е МНОГО ВАЖНА

Антон: Здравей, Тодоре! Радвам се да те видя отново.

Тодор: Аз също.

Антон: Нося ти новите броеве на „Стражева кула“ и „Пробудете се!“. Мисля, че статиите в тях ще ти харесат.

Тодор: Благодаря. Всъщност радвам се, че дойде, защото искам да те попитам нещо.

Антон: Да, кажи.

Тодор: Онзи ден говорих с един колега. Казах му за списанията, които ми носиш, и че са много интересни. Но той ме предупреди да не ги чета, защото Свидетелите на Йехова не вярват в Исус Христос. Вярно ли е това? Обещах му, че ще те попитам следващия път, когато дойдеш.

Антон: Радвам се, че ми задаваш този въпрос. Похвално е, че търсиш информация от първа ръка. Какъв по–хубав начин да разбереш в какво вярва някой, от това да попиташ самия него!

Тодор: И аз съм на това мнение.

Антон: Искам да те уверя, че Свидетелите на Йехова вярват в Исус. Всъщност ние смятаме, че вярата в него е много важна за спасението ни.

Тодор: Така и предполагах, но когато колегата ми каза, че не вярвате в Исус, ми стана любопитно. Мисля, че до сега не сме обсъждали този въпрос.

Антон: Искаш ли да разгледаме някои стихове от Библията, които показват колко е важна вярата в Исус? Свидетелите на Йехова ги използват често в проповедната си служба.

Тодор: Добре.

Антон: Първо можем да видим какво казва самият Исус в Йоан 14:6. Тези думи са част от разговора му с един от неговите апостоли. Тук четем: „Аз съм пътят, истината и животът. Никой не идва при Бащата освен чрез мене.“ Според този стих кой е единственият начин да стигнем до Бащата?

Тодор: Чрез Исус.

Антон: Точно така. И Свидетелите на Йехова са твърдо убедени в това. Но нека те попитам нещо. Като имаме предвид Божиите изисквания, в чие име трябва да отправяме молитвите си към Бога?

Тодор: В името на Исус.

Антон: Съгласен съм с тебе. Ето защо всеки път, когато се моля, отправям молитвата си в името на Исус. Това важи и за молитвите на всички Свидетели на Йехова.

Тодор: Аха, разбирам.

Антон: Друг стих, на който можем да обърнем внимание, е Йоан 3:16. Той е много важен, тъй като в известен смисъл обобщава целите евангелия. Ако искаме да изразим всичко написано за живота и службата на Исус с един стих, това ще е именно този. Искаш ли да го прочетеш?

 Тодор: Да. „Защото Бог толкова обикна света, че даде своя единороден Син, та всеки, който вярва в него, да не бъде унищожен, но да има вечен живот.“

Антон: Благодаря. Познати ли са ти тези думи?

Тодор: Да, чувал съм ги.

Антон: Обърна ли внимание какво казал Исус? Благодарение на Божията любов хората могат да се радват на вечен живот. Но при какво условие?

Тодор: Необходимо е да имат вяра.

Антон: Да. И по–точно, да вярват в единородния Син, Исус Христос. Именно това, че вярата в Исус отваря пътя към вечния живот, е посочено и на втора страница от списанието, което ти донесох. Във връзка с целта на „Стражева кула“, освен другите неща, се казва следното: „Това списание насърчава вярата в Исус Христос, който умрял, за да можем ние да придобием вечен живот, и който сега управлява като Цар на Божието Царство.“

Тодор: Гледай ти! Самото списание е доказателство, че Свидетелите на Йехова вярват в Исус.

Антон: Точно така.

Тодор: Тогава защо хората твърдят, че не вярвате в него?

Антон: Има различни причини. Понякога те просто повтарят онова, което са чули от други. Или може би в тяхната църква са им казали така.

Тодор: Според мене някои може да смятат, че не вярвате в Исус, тъй като се наричате Свидетели на Йехова, а не Свидетели на Исус.

Антон: Възможно е.

Тодор: А защо говорите толкова много за Йехова?

„АЗ ИМ ИЗВЕСТИХ ТВОЕТО ИМЕ“

Антон: Една от причините е, че подобно на Исус, смятаме за важно използването на личното име на Бога, Йехова. Обърни внимание какво казал Исус в молитва към Баща си според Йоан 17:26. Би ли прочел този стих?

Тодор: Разбира се. „Аз им известих твоето име и още ще го известявам, така че любовта, която проявяваш към мене, да бъде в тях и аз да съм в единство с тях.“

Антон: Благодаря. Забеляза ли? Исус казал, че известил Божието име. Защо според тебе го направил?

Тодор: Ами, не съм сигурен.

Вярата в Исус е много важна за спасението ни

Антон: Нека погледнем още един стих, който хвърля светлина по този въпрос. Това е Деяния 2:21. Тук четем: „Всеки, който призове името на Йехова, ще бъде спасен.“ Навярно ще се съгласиш, че призоваването на Божието име е важно изискване за спасението, нещо, с което Исус бил наясно.

Тодор: Разбира се.

Антон: Следователно спасението на последователите му е една от причините, поради които за Исус било важно те да знаят и използват Божието име. И именно затова говорим толкова много за Йехова. Смятаме, че е важно да известяваме личното име на Бога и да помагаме на другите да го призоват.

Тодор: Но дори и да не знаят и да не използват името му, хората все пак са наясно за кого става въпрос, когато говорят за Бога.

Антон: До известна степен е вярно. Но като ни разкрива личното си име, Бог ни помага да се приближим до него.

Тодор: В какъв смисъл?

Антон: Помисли върху следното. Не ни е нужно да знаем името на Моисей. За нас той можеше да е просто мъжът, който разделил водите на Червено море, или онзи, който  получил Десетте заповеди. Същото важи и за Ной. Защо ни е името му? Можеше да го описваме като човека, който построил ковчег и спасил семейството си и животните. Дори Исус Христос можеше да е познат само като онзи, който слязъл от небето и умрял за нашите грехове. Нали така?

Тодор: Предполагам.

Антон: Но Бог се погрижил да знаем имената на тези личности. Нищо не оказва такова голямо въздействие, като личното име. Макар че никога не сме се срещали с Моисей, Ной и Исус, като знаем имената им, те стават по–реални за нас.

Тодор: Не бях се замислял за това, но звучи логично.

Антон: Това е друга причина, поради която Свидетелите на Йехова използват Божието име толкова често. Искаме да помогнем на хората да развият вяра в Йехова Бог и за тях той да бъде действителна личност, към която могат да се приближат. В същото време признаваме ролята, която има Исус за нашето спасение. Във връзка с това нека прочетем още един стих.

Тодор: Добре.

Антон: Малко по–рано прочетохме Йоан 14:6, където Исус казва, че е „пътят, истината и животът“. Нека сега погледнем няколко стиха по–нагоре, в Йоан 14:1. Би ли прочел какво казва Исус в последната част от стиха?

Тодор: Да. „Вярвайте в Бога, вярвайте и в мене.“

Антон: Благодаря. Според тези думи дали е достатъчно да вярваме само в Йехова, или само в Исус?

Тодор: Не. Исус казал, че трябва да вярваме и в двамата.

Антон: Точно така. И несъмнено ще се съгласиш, че е необходимо нещо повече от това да казваме, че вярваме в Бога и Исус. Трябва да живеем в съответствие с вярата си.

Тодор: Разбира се.

Антон: Но как някой може да покаже, че наистина вярва в Бога и Исус? Ако искаш, можем да обсъдим този въпрос следващия път. *

Тодор: Ще ми бъде приятно.

Има ли някакъв библейски въпрос, на който искаш да получиш отговор? Искаш ли да знаеш повече за някое от вярванията на Свидетелите на Йехова? Ако е така, не се колебай да ги попиташ за това следващия път, когато те посетят. Те ще се радват да отговорят на въпросите ти.

^ абз. 60 За повече информация виж гл. 12 от книгата „Какво в действителност учи Библията?“, издадена от Свидетелите на Йехова.