На 11 ноември 1918 г. Първата световна война свършила. Хората излезли навън и танцували по улиците. Но радостта им не траела дълго. Друга заплаха, още по–опасна от бойните оръжия, надвиснала над обществото веднага след това.

Смъртоносна болест, позната като испански грип, се разпространила по бойните полета във Франция през юни 1918 г. Бързо станало ясно колко опасна е тя. Например само за няколко месеца испанският грип отнел живота на повече американски войници във Франция, отколкото погубил вражеският огън. А в края на войната, чрез завръщащите се в родината си войски, грипът бързо се разпространил по целия свят.

Следвоенните години били белязани от глад и мизерия. През 1918 г. в голяма част от Европа хората гладували. През 1923 г. немската валута нямала почти никаква стойност. Шест години по–късно световната икономика се сринала. И накрая през 1939 г. избухнала Втората световна война, до известна степен като продължение на първия световен конфликт. Каква била причината за тази поредица от бедствия?

ЗНАК ЗА „ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ“

Библейските пророчества ни помагат да разберем каква е причината за някои исторически събития и особено за Първата световна война. Исус Христос предсказал, че ще дойде време, когато „народ ще се вдигне срещу народ“ и по  цялата земя ще има недостиг на храна и смъртоносни зарази. (Матей 24:3, 7; Лука 21:10, 11) Той разкрил на учениците си, че тези бедствия ще бъдат знак за „последните дни“. Повече подробности намираме в книгата Откровение, която свързва бедите на земята с една война в небето. (Виж блока  „Война на земята и война на небето“.)

В същата библейска книга са описани четирима ездачи. Трима от тях представят същите бедствия, които Исус предсказал по–рано — войните, недостига на храна и смъртоносните болести. (Виж блока  „Наистина ли четиримата ездачи препускат?“.) Ясно е, че Първата световна война поставила началото на беди, които не стихват. Библията разкрива, че зад всичко това стои Сатана Дяволът. (1 Йоан 5:19) Ще има ли край неговата власт?

Книгата Откровение ни уверява, че Сатана разполага само с „малко време“. (Откровение 12:12) Ето защо той е изпълнен с ярост и причинява невиждани страдания на земята. Страданията в света от своя страна доказват, че времето на Сатана изтича.

 УНИЩОЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА НА ДЯВОЛА

Първата световна война наистина била повратен момент в човешката история. Тя поставила началото на век, изпълнен с войни, бурни революции и недоверие спрямо политическите водачи. Освен това осигурила ясно доказателство, че Сатана е изхвърлен от небето. (Откровение 12:9) Този невидим владетел на света постъпва като жесток диктатор, който е наясно, че дните му са преброени. Когато те изтекат, бедите, които започнали след Първата световна война, най–накрая ще свършат.

Библейските пророчества ни дават пълно основание да вярваме, че Исус Христос, нашият небесен Цар, скоро ще „унищожи делата на Дявола“. (1 Йоан 3:8) Милиони хора се молят да дойде Божието Царство. А ти? Благодарение на него верните хора най–накрая ще видят Божията воля, а не тази на Сатана, изпълнена на земята. (Матей 6:9, 10) Под управлението на Божието Царство никога вече няма да има световна война, нито каквито и да било войни! (Псалм 46:9) Научи повече за това Царство, за да видиш как мирът ще изпълни цялата земя. (Исаия 9:6, 7)