В Библията са посочени някои неприятни случаи, когато силните са потискали слабите. Такъв е случаят с Навутей. * През X век пр.н.е. израилският цар Ахав позволил на жена си Йезавел да убие Навутей и синовете му, за да се сдобие с неговото лозе. (3 Царе 21:1–16; 4 Царе 9:26) Защо Бог допуснал тази ужасна злоупотреба с властта?

„Бог ... не може да лъже“ (Тит 1:2)

Да разгледаме една важна причина: Бог не може да лъже. (Тит 1:2) Какво общо има това с жестоките прояви на потисничество? Още в началото на човешката история Бог предупредил хората, че бунтът им срещу него ще доведе до печален резултат, а именно смърт. Точно както казал Бог, смъртта навлязла в човечеството след бунта в Едемската градина. Всъщност първата смърт на човек настъпила чрез проява на потисничество, когато Каин убил брат си Авел. (Битие 2:16, 17; 4:8)

Бог обобщава положението в света оттогава със следните думи: „Човек владее над човека за негова вреда.“ (Еклисиаст 8:9) Дали това се е оказало вярно? Йехова предупредил израилтяните, че царете им ще ги потискат и че народът ще вика за помощ към Бога. (1 Царе 8:11–18) Дори мъдрият цар Соломон потискал поданиците си, като ги облагал с високи данъци. (3 Царе 11:43; 12:3, 4) Зли царе като Ахав били още по–жестоки. Помисли върху следното: Ако Бог осуетява всеки случай на надмощие над слабите, няма ли думите му да се окажат лъжа?

„Човек владее над човека за негова вреда“ (Еклисиаст 8:9)

Освен това Сатана твърди, че хората служат на Бога от егоистични подбуди. (Йов 1:9, 10; 2:4) Ако Бог предпазва своите служители от всякакво потисничество, това няма ли да докаже, че твърдението на Сатана е вярно? А ако Бог защитава всички хора от всички прояви на потисничество, нима няма да е виновен за още по–голяма заблуда? При такава защита мнозина биха стигнали до заключението, че хората успешно могат да се управляват сами, без Бога. Но Божието Слово твърди точно обратното — хората не са способни да се ръководят сами. (Йеремия 10:23) Нуждаем се от Божието Царство. Само то ще сложи край на несправедливостите.

Означава ли това, че Бог не прави нищо по отношение на потисничеството? Не. Обърни внимание на две неща, които той прави. Първо, Бог говори открито за потисничеството. Например неговото Слово разкрива всеки аспект от плана на Йезавел да погуби Навутей. Също така Библията обяснява, че подобни зли дела са подстрекавани от един могъщ владетел, който иска да скрие самоличността си. (Йоан 14:30; 2 Коринтяни 11:14) Тя посочва, че това е Сатана Дяволът. Като изобличава злото и потисничеството, както и техния източник, Бог ни помага да стоим настрана от злото. По този начин той защитава вечното ни бъдеще.

Второ, Бог дава сигурната надежда, че потисничеството ще има край. Начинът, по който изобличил, осъдил и наказал Ахав и Йезавел, както и много други като тях, засилва доверието ни в обещанието му скоро да накаже всички зли хора. (Псалм 52:1–5) Той дава и надеждата, че ще поправи вредите от злото и потисничеството за онези, които го обичат. * Така че верният Навутей ще получи възможността заедно със синовете си да живее в рай на земята, в който няма да има каквато и да била несправедливост! (Псалм 37:34)