Би ли искал със семейството ти да имате добро здраве и да живеете дълго? Мечтаеш ли да живееш в свят без болка, страдания и смърт? Това не е просто блян. Скоро Йехова Бог ще осъществи намерението си за праведен нов свят. Обърни внимание как изпълнението на неговото намерение е описано в Откровение 21:3–5. (Прочети.)

[Бог] ще изтрие всяка сълза от очите.“ (Откровение 21:4) Тук не става въпрос за сълзите от радост или сълзите, които защитават очите ни. Божието обещание се отнася за сълзите вследствие на страданията и скръбта. Бог не само ще изтрие тези сълзи, но и ще премахне причините за тях — страданията и скръбта.

„Вече няма да има смърт.“ (Откровение 21:4) Какво причинява повече сълзи от нашия най–голям враг, смъртта? Йехова ще освободи послушните хора от хватката на смъртта. По какъв начин? Като премахне истинската причина за смъртта — греха, наследен от Адам. (Римляни 5:12) Йехова ще върне на послушните хора съвършенството въз основа на изкупителната жертва на Исус. * Тогава последният враг, смъртта, „ще бъде унищожен“. (1 Коринтяни 15:26) Верните на Бога хора ще могат да живеят така, както той първоначално възнамерявал — вечно и в съвършено здраве.

„Вече няма да има ... болка.“ (Откровение 21:4) За каква болка става въпрос? Всяка емоционална и физическа болка, която е причинена от греха и несъвършенството и помрачава живота на милиони хора днес, ще изчезне завинаги.

Скоро ще се радваме на живот без сълзи, смърт и болка. Но може би се питаш: „Къде ще е това? Дали Бог ни обещава да живеем на небето?“ Не. Откъде сме сигурни? Първо, обещанието започва с думите „шатърът на Бога е при хората“, а хората живеят на земята. (Откровение 21:3) Второ, то описва свят, в който „няма да има смърт“ — свят, в който е имало смърт, но повече не съществува. На небето никога не е имало смърт, но на земята тя съществува от векове. Ясно е тогава, че Божието обещание за по–добър живот ще бъде изпълнено на земята.

Бог ще изтрие сълзите, причинени от страданията и скръбта

Йехова иска да вярваме на обещанието му за праведен нов свят. Веднага след като описал предстоящите благословии, Бог потвърдил обещанието си с думите: „Ето, правя всичко ново.“ После добавил: „Тези думи са верни и истинни.“ (Откровение 21:5) Защо не научиш повече как с близките ти можете да бъдете сред онези, които ще видят забележителното изпълнение на Божието обещание?

Предложение за четене на Библията през декември

1 Петър 1–5; 2 Петър 1–3; 1 Йоан 1–5; 2 Йоан 1–13; 3 Йоан 1–14; Юда 1–25 Откровение 1–22

^ абз. 5 За да научиш повече за изкупителната жертва на Христос, виж гл. 5 от книгата „Какво в действителност учи Библията?“, издадена от Свидетелите на Йехова.