Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Свидетели на Йехова

Избери език български

 ТЕМА НА БРОЯ | ЛЪЖИ, КОИТО ОТБЛЪСКВАТ ХОРАТА ОТ БОГА

Бог е тайнствена Троица

Бог е тайнствена Троица

В КАКВО ВЯРВАТ МНОЗИНА

Християнската религия „в трите си основни форми — католицизъм, православие и протестантство — признава съществуването на един Бог в три лица: Бог Отец, Бог Син и Бог Свети дух. Според християнската теология не става въпрос за трима богове, а за три личности, които всъщност са едно“. („Нова британска енциклопедия“)

ИСТИНАТА ОТ БИБЛИЯТА

Исус, Божият син, никога не е твърдял, че е равен на Баща си или единосъщен с него. Вместо това той заявил: „Отивам при Бащата, защото Бащата е по–велик от мене.“ (Йоан 14:28) Също така той казал: „Отивам при моя Баща и вашия Баща и при моя Бог и вашия Бог.“ (Йоан 20:17)

Светият дух не е личност. Първите християни ‘се изпълнили със свети дух’ и Йехова казал: „Ще излея от духа си върху всякакви хора.“ (Деяния 2:1–4, 17) Светият дух не е част от Троица, а е Божията действена сила.

ЗАЩО Е ВАЖНО

Католическите учени Карл Ранер и Херберт Форгримлер заявяват: „Троицата ... не би могла да бъде разбрана без откровение и дори след откровение може да не стане напълно понятна.“ Можеш ли да обичаш някого, когото е невъзможно да опознаеш или разбереш? Следователно доктрината за Троицата е пречка да опознаем и обикнем Бога.

Марко, цитиран в първата статия, споделя, че учението за Троицата му пречело да се приближи до Бога. Той казва: „Сякаш Бог криеше личността си от мене и това го правеше още по–далечен, загадъчен и недостъпен.“ Но в Библията пише, че Бог „не е далече от всеки един от нас“. (Деяния 17:27) Той не крие личността си. Бог иска да го опознаем. Исус казал: „Ние се покланяме на онова, което познаваме.“ (Йоан 4:22)

Марко споделя: „Когато научих, че Бог не е част от Троица, най–накрая успях да развия лични взаимоотношения с него.“ Ако смятаме Йехова за отделна личност, а не за част от тайнствена Троица, ще ни е по–лесно да го обичаме. В Библията пише: „Който не проявява любов, не познава Бога, защото Бог е любов.“ (1 Йоан 4:8)