Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Свидетели на Йехова

Избери език български

СТРАЖЕВА КУЛА ноември 2013 г. | Лъжи, които отблъскват хората от Бога

Религиозни лъжи, повтаряни векове наред, представят Бога в погрешна светлина. Откъде знаем, че Бог не далечен и жесток?

ТЕМА НА БРОЯ

Защо за мнозина е трудно да обичат Бога

Смяташ ли, че Бог е твърде далече от тебе? Дали е невъзможно да обичаме Бога? Прочети защо някои християни са мислили по този начин.

ТЕМА НА БРОЯ

Бог няма име

Възможно ли е да научим личното име на Бога и да го използваме? Защо това е важно?

ТЕМА НА БРОЯ

Бог е тайнствена Троица

Доктрината за Троицата е пречка да опознаем и обикнем Бога. Можеш ли да обичаш някого, когото е невъзможно да опознаеш или разбереш?

ТЕМА НА БРОЯ

Бог е жесток

Много хора вярват, че Бог наказва грешниците с вечни мъки. Жесток ли е Бог? Какво наистина става при смъртта?

ТЕМА НА БРОЯ

Истината може да те освободи

Как според Исус можем да разберем дали определени религиозни учения са истина?

KEYS TO FAMILY HAPPINESS

Как да разговаряш с детето си, без да спорите

Тъй като детето ти в юношеска възраст още се оформя като личност, е необходимо да го предразполагаш да изразява свободно мнението си. Как можеш да правиш това?

DRAW CLOSE TO GOD

Йехова „възнаграждава онези, които усърдно го търсят“

Каква вяра цени Бог? Как ще възнагради верните си служители?

ПОДРАЖАВАЙ НА ВЯРАТА ИМ

Жена, „обявена за праведна чрез дела“

Как разказът за Раав показва, че никой не е незначителен за Йехова? Какво можем да научим от нея относно вярата?

Отговори на библейски въпроси

Дали всички добри хора отиват на небето? Научи какво казва Библията.

Други теми онлайн

Смятат ли Свидетелите на Йехова, че тяхната религия е истинската?

Според Исус има ли много пътища, които водят до спасение?