Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Свидетели на Йехова

Избери език български

Отговори на библейски въпроси

Отговори на библейски въпроси

Има ли надежда за мъртвите?

Смъртта може да бъде сравнена със сън, тъй като умрелите не съзнават нищо и са бездейни. Но Създателят на живота може да върне мъртвите към живот чрез възкресение. Като доказателство Бог дал на Исус властта да възкреси няколко души. (Прочети Еклисиаст 9:5; Йоан 11:11, 43, 44.)

В какъв смисъл смъртта може да бъде сравнена със сън?

Бог обещава мъртвите, които са в паметта му, да бъдат върнати към живот в праведен нов свят. Те ще спят в смъртта, докато Бог не ги възкреси. Всемогъщият Бог копнее да използва силата си, за да ги върне към живот. (Прочети Йов 14:14, 15.)

Как и къде ще бъдат възкресени мъртвите?

Когато Бог възкреси мъртвите, те ще могат да разпознаят себе си, роднините и приятелите си. Въпреки че човешкото тяло се разлага, Бог може да възкреси същия човек в ново тяло. (Прочети 1 Коринтяни 15:35, 38.)

Библията говори за възкресение на небето и на земята. (Откровение 20:6) Повечето от възкресените ще живеят във възстановения рай на земята. Те ще могат да започнат живота си отначало и ще получат възможността да живеят вечно. (Прочети Псалм 37:29; Деяния 24:15.)