Докато гледаш, очите и мозъкът ти заедно събират информация. Виждаш един плод и преценяваш дали искаш да го изядеш. Поглеждаш небето и стигаш до заключението, че днес няма да вали. Виждаш думите, изписани на тези редове, и разбираш значението им. Всъщност всичко това е свързано с цветовете. Как така?

Цветът на плода, който виждаш, ти помага да определиш дали той е узрял и подходящ за ядене. Благодарение на цвета на небето и облаците разбираш какво ще е времето. А докато четеш думите от тази статия, очите ти долавят цветовия контраст между текста и фона. Наистина, без да го съзнаваш, ти получаваш информация за света около себе си посредством цветовете. Но те въздействат и на чувствата ти.

ЦВЕТОВЕТЕ И ЧУВСТВАТА

Докато вървиш в някой магазин, минаваш край безброй пакетирани стоки, които са замислени да привлекат погледа ти. Независимо дали го съзнаваш, или не, рекламните специалисти внимателно подбират цветовете и цветовите комбинации, така че да грабнат вниманието ти в зависимост от желанията, пола и възрастта ти. Специалистите по вътрешно обзавеждане, дизайнерите на дрехи и художниците също са наясно, че цветовете оказват силно влияние на чувствата.

Местните традиции може да определят начина, по който хората възприемат цветовете. Например в Азия червеният цвят се свързва с добър късмет и честване на празници, но в определени части на Африка този цвят е белег за траур. Независимо от произхода си обаче хората възприемат еднакво някои цветове. Нека разгледаме три от тях и как ни влияят.

ЧЕРВЕНОТО силно се откроява. Често се свързва с енергия, война и опасност. Този цвят е емоционално наситен и може да засили метаболизма, да учести дишането и да повиши кръвното налягане.

В Библията еврейската дума за „червено“ произлиза от дума, означаваща „кръв“. Библията използва аленочервения цвят, за да опише по незабравим начин кръвожадната блудница, облечена в пурпурно и аленочервено, седнала на „аленочервен див звяр, ... пълен с богохулни имена“. (Откровение 17:1–6)

ЗЕЛЕНОТО предизвиква реакция, противоположна на тази, която създава червеното. То забавя метаболизма и има успокояващ ефект. Зеленото често се свързва с почивка и спокойствие. Чувстваме се отпуснати, когато наблюдаваме зелени градини и хълмове. В разказа за сътворението в книгата Битие се казва, че Бог осигурил зелена трева и растения за хората. (Битие 1:11, 12, 30)

БЯЛОТО обикновено се свързва със светлина, чистота и безопасност, както и с някои качества като доброта и невинност. Този цвят е най–често споменаван в Библията. Във виденията хора и ангели са представяни с бели дрехи, което набляга на праведността и духовната чистота. (Йоан 20:12; Откровение 3:4; 7:9,  13, 14) Белите коне с ездачи, облечени в бели дрехи от чист лен, символизират праведна война. (Откровение 19:14) Бог използва този цвят, за да покаже, че е готов да прости греховете ни, както личи от думите му: „Ако греховете ви са като аленочервено платно, ще станат бели като сняг.“ (Исаия 1:18)

ЦВЕТОВЕТЕ КАТО СРЕДСТВО ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ

Използването на цветове в Библията, показва, че Бог е наясно с влиянието, което оказват те върху човешките емоции. Например библейската книга Откровение предсказва събитията в наши дни, включително войни, глад и неестествена смърт поради недостиг на храна и болести. За да можем да запомним това, ни е разкрито видение, описващо ездачи на необикновени коне, в чиито цветове се крие дълбоко значение.

Най–напред е описан чисто бял кон, символизиращ праведната битка на Христос Исус. След това четем за огненочервен кон, който представя войните между народите. Той е следван от зловещ черен кон, символизиращ глада. Накрая се появява блед кон, като ‘яздещият на него носи името Смърт’. (Откровение 6:1–8) Цветът на всеки от конете предизвиква в нас чувства, които съответстват на тяхната символика. Така лесно можем да запомним тези разноцветни коне и събитията, които представят.

В Библията намираме многобройни примери за използването на цветове за създаването на ярки словесни илюстрации. Наистина, Създателят на светлината, цветовете и човешкото око майсторски използва цветовете като средство за обучение, създавайки образи, които са разбираеми за читателите и лесни за запомняне. Цветовете ни помагат да възприемаме информацията и да я обработваме. Те влияят на чувствата ни и благодарение на тях запомняме важни мисли. Цветовете са дар от нашия любещ Създател, който допринася за радостта ни от живота.