Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Свидетели на Йехова

Избери език български

Отговори на библейски въпроси

Отговори на библейски въпроси

Възможно ли е греховете ни да бъдат простени?

Да спечелим Божието одобрение, не е прекалено трудно

Според Библията всички хора са грешни. Ние сме наследили склонността да грешим от първия човек, Адам. Затова понякога вършим лоши неща, за които по–късно може да съжаляваме. Божият син, Исус Христос, e платил за греховете ни, като e умрял за нас. Благодарение на неговата изкупителна жертва е възможна прошка на греховете ни. Тя е дар от Бога. (Прочети Римляни 3:23, 24.)

Някои хора са извършили големи грехове и се питат дали Бог ще им прости. За щастие в Божието Слово се казва: „Кръвта на Исус, неговият Син, ни очиства от всякакъв грях.“ (1 Йоан 1:7) Йехова с готовност прощава дори сериозни грехове, стига да се разкайваме. (Прочети Исаия 1:18.)

Какво трябва да правим, за да получим прошка?

Ако искаме Йехова Бог да ни прости, трябва да го опознаем и да разберем какви са неговите изисквания. (Йоан 17:3) Йехова щедро прощава на онези, които се разкайват за греховете си и се стремят да се променят. (Прочети Деяния 3:19.)

Да спечелим Божието одобрение, не е прекалено трудно. Йехова разбира слабостите ни. Той е милостив и състрадателен. Нима тези негови качества не събуждат в тебе желанието да научиш повече за това как да си му угоден? (Прочети Псалм 103:13, 14.)