Какво е необходимо, за да сме угодни на Бога? Съществува ли безкраен списък с правила, които трябва да спазваме? За щастие, не. Според Божия син Исус Христос онова, което Бог изисква от нас, може да бъде обобщено с една дума. (Прочети Марко 12:28–31.)

Да разгледаме най–напред при какви обстоятелства Исус казал тези думи. Той поучавал хората в храма на 11 нисан, няколко дни преди да умре. Враговете му се опитвали да го вкарат в капан, като му задавали противоречиви въпроси. Всеки път отговорът му ги карал да замълчат. Тогава те попитали Исус: „Коя е първата заповед?“ (28 стих)

Това бил труден въпрос. Някои юдеи спорели коя от над шестстотинте заповеди от Моисеевия закон била първа, или най–важна. Други явно смятали, че всички заповеди са еднакво важни и че е погрешно да се придава по–голямо значение на някоя от тях. Как щял да отговори Исус?

В отговора си Исус споменал не една, а две заповеди. Първо, той казал: „Обичай своя Бог, Йехова, с цялото си сърце, с цялата си душа, с целия си ум и с цялата си сила.“ (30 стих; Второзаконие 6:5) Значението на думите „сърце“, „душа“, „ум“ и „сила“ до известна степен се препокрива. * Така Исус искал да покаже колко всеобхватна трябва да бъде любовта ни към Бога. Трябва да обичаме Йехова с всичките си способности и с всичките си притежания. В един библейски справочник се казва следното по този въпрос: „Бог трябва да бъде обичан изцяло.“ Ако обичаш Бога по този начин, ще правиш всичко по силите си да живееш всеки ден така, че да получиш неговото одобрение. (1 Йоан 5:3)

Второ, Исус казал: „Обичай ближния си както себе си.“ (31 стих; Левит 19:18) Любовта към Бога и любовта към ближния са тясно свързани. Любовта към ближния е следствие от любовта към Бога. (1 Йоан 4:20, 21) Ако обичаме ближните си като себе си, ще се отнасяме към тях така, както искаме те да се отнасят към нас. (Матей 7:12) По този начин показваме, че обичаме Бога, който е направил по своя образ както нас, така и тях. (Битие 1:26)

Всичко, което Йехова изисква от нас, може да бъде обобщено с една дума: любов

Колко важни са заповедите да обичаме Бога и ближния? Исус казал: „Няма по–важна заповед от тези.“ (31 стих) В паралелното повествование Исус казал, че на тези две заповеди се крепят всички останали. (Матей 22:40)

Не е трудно да сме угодни на Бога. Всичко, което той изисква от нас, може да бъде обобщено с една дума: любов. Това е и винаги ще бъде същността на истинското поклонение. Но тази любов не се показва само с думи или чувства, тя се изразява в дела. (1 Йоан 3:18) Защо не научиш как можеш да развиеш и да проявяваш любов към Йехова, Бога, който „е любов“? (1 Йоан 4:8)

Предложение за четене на Библията през март

Марко 9–16 Лука 1–6

^ абз. 6 В Библията думата „душа“ се отнася за цялата личност. Следователно „душата“ може да включва „сърцето“, „ума“ и „силата“.