ВЪЗКРЕСЕНИЕТО на Исус не е просто едно събитие от миналото без значение за нас днес. Апостол Павел обяснил ползата за нас, като писал: „Христос е възкресен от мъртвите, първият плод от онези, които са заспали в смъртта. Защото както смъртта дойде чрез човек, и възкресението на мъртвите идва чрез човек. Понеже както чрез Адам всички умират, така и чрез Христос всички ще получат живот.“ (1 Коринтяни 15:20–22)

Исус бил възкресен на 16 нисан 33 г., в деня, когато юдеите представяли първите плодове от първата зърнена реколта пред Йехова Бог в храма в Йерусалим. Наричайки Исус „първия плод“, Павел посочил, че и други ще бъдат върнати към живот.

Следващите думи на Павел разкриват какво ще бъде възможно чрез възкресението на Исус. Той казал: „Защото както смъртта дойде чрез човек, и възкресението на мъртвите идва чрез човек.“ Поради греха и несъвършенството, които сме наследили от Адам, всички ние умираме. Но като дал съвършения си човешки живот като откуп, Исус осигурил възможността човечеството да бъде освободено от робството на греха и смъртта чрез възкресението. Обобщавайки ясно този въпрос, Павел писал в Римляни 6:23: „Заплатата на греха е смърт, а Божият дар е вечен живот чрез Христос Исус, нашият Господар.“

Самият Исус обяснил какво е значението на неговата смърт и възкресение за нас. Имайки предвид себе си, той казал: „Човешкият син трябва да бъде издигнат, та всеки, който вярва в него, да има вечен живот. Защото Бог толкова обикна света, че даде своя единороден Син, та всеки, който вярва в него, да не бъде унищожен, но да има вечен живот.“ (Йоан 3:14–16)

Представи си само — вечен живот без болка, страдания и тъга! (Откровение 21:3, 4) Каква прекрасна надежда! Един библейски учен се изразил по следния начин: „Гробищата ни напомнят колко кратък е животът, но възкресението ни уверява колко кратка е смъртта.“ Наистина, възкресението на Исус означава живот!