За кого се сещаш, когато чуеш името Моисей? Дали за ...

  • бебето, пуснато от майка си в кошница по водите на река Нил?
  • момчето, което било отгледано в разкош в Египет от дъщерята на фараона, но въпреки това не забравило, че е израилтянин?
  • мъжа, който 40 години бил пастир в мадиамската земя?
  • мъжа, който разговарял с Йехова * пред горящия храст?
  • мъжа, който отишъл при фараона на Египет и смело поискал израилтяните да бъдат освободени от робство?
  • мъжа, който под ръководството на Бога съобщил за Десетте бедствия върху Египет, когато фараонът предизвикал истинския Бог?
  • мъжа, който извел израилтяните от Египет?
  • мъжа, когото Бог използвал да раздели водите на Червено море?
  • мъжа, който дал на израилтяните Десетте Божи заповеди?

МОИСЕЙ направил всичко това. Не е учудващо, че този верен на Бога мъж е високоуважаван от християни, юдеи и мюсюлмани!

Несъмнено Моисей бил пророк, който извършил „велики и вдъхващи страх дела“. (Второзаконие 34:10–12) Той позволил на Бога да го използва по могъщ начин. Но Моисей бил обикновен човек. Подобно на пророк Илия той бил „човек като всички нас“. (Яков 5:17) Моисей се сблъскал с много от проблемите, с които ние се сблъскваме, и ги преодолял успешно.

Искаш ли да знаеш как? Обърни внимание на три от неговите забележителни качества и на поуките, които извличаме от примера му.

^ абз. 7 Според Библията Йехова е името на Бога.