Как се е появил Дяволът?

Бог не е създал Дявола. Бог създал ангела, който впоследствие се превърнал в Дявол и Сатана. Исус посочил, че в началото Дяволът говорел истината и бил безгрешен. Следователно първоначално Сатана бил праведен ангел, един от духовните синове на Бога. (Прочети Йоан 8:44.)

Как един добър ангел се превърнал в Дявол?

Ангелът, който станал Дявол, избрал да се противопостави на Бога и подтикнал първата човешка двойка да го последва в неговия бунт. Така той станал Дявол, което означава „клеветник“, и Сатана, което означава „противник“. (Прочети Битие 3:1–5; Откровение 12:9.)

Подобно на останалите разумни създания на Бога ангелът, който се превърнал в Дявол, можел да избира между правилното и погрешното, но допуснал в него да се развие желанието другите да му се покланят. Желанието му за слава било по–силно от желанието му да бъде угоден на Бога. (Прочети Матей 4:8, 9; Яков 1:13, 14.)

Как Дяволът продължава да влияе на хората? Трябва ли да се страхуваме от него? Можеш да намериш отговорите на тези въпроси в Библията.