Дали смъртта е по–силна от Бога? Разбира се, че не! Как би могла смъртта, или който и да било друг „враг“, да е по–силна от „Всемогъщия Бог“? (1 Коринтяни 15:26; Изход 6:3) Бог има силата да премахне смъртта посредством възкресението и той обещава да го направи в своя нов свят. * Колко сигурно е обещанието му? Божият син, Исус, разкрива това с думи, които изпълват сърцата ни с надежда. (Прочети Матей 22:31, 32.)

Обръщайки се към садукеите, които не вярвали във възкресението, Исус казал: „Относно възкресението на мъртвите не сте ли чели онова, което Бог ви каза с думите ‘Аз съм Богът на Авраам, Богът на Исаак и Богът на Яков’? Той не е Бог на мъртвите, а на живите.“ Исус имал предвид разговора между Бога и Моисей при горящия храст през около 1514 г. пр.н.е. (Изход 3:1–6) Според Исус думите на Йехова към Моисей — „Аз съм Богът на Авраам, Богът на Исаак и Богът на Яков“ — показвали, че обещанието за възкресението ще бъде изпълнено със сигурност. Как така?

Нека най–напред разгледаме следните подробности. Когато Йехова говорил с Моисей, патриарсите Авраам, Исаак и Яков отдавна били мъртви — Авраам от 329 години, Исаак от 224 години и Яков от 197 години. Но Йехова казал „Аз съм“, а не „Аз бях“ техният Бог. Йехова говорил за тези трима починали патриарси, сякаш са живи. Защо?

Исус обяснил: „Той [Йехова] не е Бог на мъртвите, а на живите.“ Помисли за момент за смисъла на тези думи. Ако нямаше възкресение, тогава Авраам, Исаак и Яков биха останали завинаги в оковите на смъртта. Така Йехова би бил Бог на мъртвите. И това от своя страна би означавало, че смъртта е по–силна от Йехова, че той е безсилен да избави верните си служители от хватката на смъртта.

Тогава до какъв извод стигаме за Авраам, Исаак, Яков и всички верни служители на Йехова, които са умрели? Исус казал следните силни думи: „За него всички те са живи.“ (Лука 20:38) Наистина, намерението на Йехова да възкреси верните си служители, които са починали, е толкова сигурно, че той гледа на тях, сякаш са живи. (Римляни 4:16, 17) Йехова ще пази спомена за тях в безграничната си памет, докато не настъпи времето да ги върне към живот.

Йехова е далеч по–силен от смъртта

Иска ли ти се отново да бъдеш с близките си, които са починали? Затова не забравяй, че Йехова е далеч по–силен от смъртта. Нищо не може да му попречи да изпълни обещанието си да възкреси мъртвите. Защо не научиш повече за обещанието за възкресението и за Бога, който ще го осъществи? По този начин несъмнено ще се приближиш до Йехова, ‘Бога на живите’.

Предложение за четене на Библията през февруари

Матей 22–28 Марко 1–8

^ абз. 3 За да научиш повече за Божието обещание за възкресение за живот в праведен нов свят, виж гл. 7 от книгата „Какво в действителност учи Библията?“, издадена от Свидетелите на Йехова.