Какво е Божието име?

Всеки в семейството ни има лично име. Дори домашните любимци имат имена! Нима не е логично и Бог да има име? В Библията Бог е наричан с много титли, като например Всемогъщ Бог, Върховен господар и Създател, но той също има лично име. (Прочети Исаия 42:8.)

Много преводи на Библията съдържат личното име на Бога в Псалм 83:18. Например в „Превод на новия свят на Свещеното писание“ този стих гласи: „Единствено ти, чието име е Йехова, си Всевишният над цялата земя!“

Защо трябва да използваме Божието име?

Бог иска да използваме личното му име. Когато говорим с онези, които обичаме, например с близките си приятели, ние се обръщаме към тях по име, особено ако те ни помолят за това. Нима трябва да е по–различно, когато разговаряме с Бога? Нещо повече, Исус Христос ни насърчил да използваме Божието име. (Прочети Матей 6:9; Йоан 17:26.)

Но за да бъдем Божии приятели, трябва да знаем повече за него, не само името му. Например каква личност е Бог? Възможно ли е наистина да се приближим до Бога? Можеш да намериш отговорите на тези въпроси в Библията.