СЛУЧВАЛО ли ти се е да ти кажат да следваш отблизо някого?  * Родителите може да кажат на децата си да ги следват отблизо, когато пресичат улицата. Те правят това, защото ги обичат и не искат да пострадат. Нека поговорим за един човек, за когото Библията казва, че ‘следвал отблизо Йехова’, истинският Бог. Името на този човек е Езекия. Нека видим какво можем да научим от примера му.

Езекия нямал щастливо детство. Баща му, Ахаз, който бил цар на Юда, престанал да служи на Йехова. Ахаз застанал начело в поклонението на фалшиви богове, когато Езекия бил малък. Ахаз дори позволил поне един от синовете му, брат на Езекия, да бъде убит и принесен в жертва на бог, на когото царят се покланял!

Макар че Ахаз продължил да върши лоши неща, Езекия се подчинявал на Йехова. Според тебе дали му било трудно? — Сигурно било така. Но Езекия не се отказал! Нека разберем как той успял да следва отблизо Йехова и как ние можем да правим същото.

Езекия научил за други хора, които следвали отблизо Йехова. Давид бил един от тях. Макар че той живял стотици години по–рано, Езекия можел да научи за него от Писанието. Давид писал: „Дори ако баща ми и майка ми ме изоставят, Йехова ще ме приеме.“

Разбра ли какво помогнало на Давид да се подчинява на Йехова? — Това било  вярата! Давид бил сигурен, че ако е послушен, Йехова ще му помага. Той изобщо не се съмнявал в това! Несъмнено примерът на Давид помогнал на Езекия да следва отблизо Йехова, като му се подчинява. И ти можеш да бъдеш сигурен, че Йехова ще ти помага, ако продължиш да го следваш отблизо, като му се подчиняваш.

Какво да направиш, ако баща ти или майка ти не се покланя на Йехова? — Бог казва, че децата трябва да са послушни на родителите си. Затова и ти трябва да си послушен на своите. Но ако твоите родители ти кажат да направиш нещо, което Бог не харесва, би могъл да им обясниш защо не можеш да го направиш. Не бива да лъжеш, да крадеш или да вършиш нещо лошо, което според Бога е погрешно, независимо кой ти казва да го направиш. Важно е да си послушен на Бога!

Има хубави примери, които да следваме. Езекия имал не само примера на Давид, но и на своя дядо Йотам. Макар че Йотам умрял преди Езекия да се роди, той можел да научи за него. Ние също научаваме за Йотам от Библията. Сещаш ли се за други примери, които да следваме? 

Вярно е, че от Библията научаваме за някои грешки на Езекия, Давид, Йотам и други несъвършени хора. Но те обичали Йехова, признавали грешките си и се опитвали да постъпват правилно. Помни, че само Божият син, Исус, бил съвършен. Нека учим повече за него и да се опитваме да следваме примера му.

^ абз. 3 Ако четеш тази статия с детето си, тирето ще ти послужи като напомняне, че е добре да направиш пауза и да насърчиш детето да се изкаже.