МОЖЕ би по време на буря си чувал силен гръм. Ако е така, дали си бил изплашен?  * Интересно е, че Исус нарекъл двама от учениците си „синове на гърма“. Нека видим защо.

Тези двама ученици на Исус били Яков и Йоан. Те били братя и синове на Зеведей и жена му Саломия, която вероятно била сестра на майката на Исус, Мария. Така че Исус, Яков и Йоан може би били братовчеди, както и добри приятели, докато растели.

Яков и Йоан били рибари подобно на баща си. Те били сред първите, които Исус избрал за свои последователи. Когато той ги поканил да го последват, двамата веднага оставили рибарския си занаят и тръгнали с него. След време Исус избрал 12 от последователите си да бъдат негови апостоли. Яков и Йоан били едни от тях.

Няколко месеца, преди Исус да бъде убит, той и апостолите му вървели през планинската област Самария. Смрачавало се и всички били много изморени. Но самаряните не искали Исус и апостолите му да пренощуват в техния град. Знаеш ли защо? — Нека видим.

Исус и апостолите му били юдеи, а повечето юдеи се отнасяли лошо към самаряните. Разбира се, Исус не постъпвал така. Той се отнасял към тях мило и любезно. Яков и Йоан също би трябвало да правят  така. Но те се ядосали на самаряните, които не ги приели в града си, и попитали Исус: „Господарю, искаш ли да кажем да падне огън от небето и да ги унищожи?“ Какво според тебе отговорил Исус? — Той им казал, че искат нещо погрешно! Яков и Йоан трябвало да се научат да бъдат по–милостиви.

Друг голям проблем, който Яков и Йоан имали, било това, че искали да бъдат първи, или най–важни. Малко преди Исус да умре, те изпратили майка си да му каже: „Обещай, че тези двама мои синове ще седнат единият от дясната ти страна, а другият от лявата, в твоето царство.“ Когато останалите десетима апостоли чули какво са направили Яков и Йоан, много се ядосали. Ти щеше ли да се ядосаш? 

Най–вероятно, да. На никого не му харесва, когато другите искат да бъдат първи, или най–важни. По–късно Яков и Йоан разбрали колко погрешно и нелюбезно постъпвали и се променили. Те станали много любещи и милостиви апостоли. Какво научаваме от това? 

И ние подобно на Исус трябва да бъдем мили един към друг. Исус се отнасял любезно към всички хора, било то мъже, жени или деца. Ще запомниш ли неговия пример и ще го следваш ли? 

^ абз. 3 Ако четеш тази статия с детето си, тирето ще ти послужи като напомняне, че е добре да направиш пауза и да насърчиш детето да се изкаже.