Как да се справим с последствията от все по–честите и разрушителни природни бедствия? Нека обърнем внимание на няколко практични съвета.

Вземи предпазни мерки.

Библията казва: „Благоразумният вижда злото и се скрива, а неопитните вървят напред и понасят лошите последствия.“ (Притчи 22:3) Този мъдър съвет може да бъде приложен за бедствията. Ако бъде съобщено за предстоящо вулканично изригване, наводнение или наближаващ ураган, ще бъде мъдро хората от този район да се евакуират на по–безопасно място. Животът е много по–ценен от една къща или други материални притежания.

Ако живеят в район, където рискът от бедствия е по–голям, някои може да решат да се преместят на друго място. В един доклад се казва: „Някои географски райони са изложени на по–голям риск от природни бедствия. Тези райони представляват само малка част от земната повърхност, но повечето разрушителни бедствия в бъдеще ще стават именно там.“ Например това са крайбрежни райони без възвишения или земетръсни зони. Ако е възможно да се преместиш на по–безопасно място, ще намалиш до голяма степен риска да станеш жертва на природно бедствие.

Състави си план за действие.

Дори и да вземеш предпазни мерки, пак може да бъдеш засегнат от неочаквано бедствие. Ако предварително си решил как ще действаш в такива ситуации, ще ти е по–лесно да се справиш. Това е в съгласие със съвета от Притчи 22:3, цитиран по–горе. Приготвил ли си чанта за спешни случаи? В уебсайта на Българския червен кръст се препоръчва в нея да има комплект за първа помощ, бутилирана вода, дълготрайни хранителни продукти и важни документи. Ще бъде мъдро със семейството си да обсъдите какви природни бедствия може да сполетят вашата област и как да постъпите във всеки от случаите.

Приготвил ли си чанта за спешни случаи?

Поддържай близки взаимоотношения с Бога.

Това ще ти помогне в каквито и обстоятелства да се намираш. Библията описва Бога като „Бащата на нежното състрадание и Бога на всяка утеха, който ни утешава във всички трудности“. В друг стих се казва, че Бог „утешава обезсърчените“. (2 Коринтяни 1:3, 4; 7:6)

Наистина, нашият Създател силно се интересува какво се случва с онези, които се уповават на него. Той е Бог на любовта и осигурява насърчение по различни начини. (1 Йоан 4:8) Ако се молим за могъщия свети дух на Бога, а не за чудо, ще можем да  се справим с всякакви ситуации. Светият дух може да припомни утешителни библейски стихове на онези, които изпитват трудности. Верните служители на Бога може да се чувстват като царя на древния Израил, Давид, който казал: „Дори когато бродя из долината на непрогледния мрак, не се боя от нищо лошо, защото ти си с мене. Твоят кривак и твоята тояга са онова, което ми носи утеха.“ (Псалм 23:4)

Ако се молим за могъщия свети дух на Бога, а не за чудо, ще можем да се справим с всякакви ситуации

Истинските християни си помагат взаимно.

През първи век един християнин на име Агав пророкувал, ‘че по целия свят щял да настъпи голям глад, което и станало по времето на Клавдий’. Гладът засегнал много от учениците на Исус в Юдея. Какво направили християните от други области, когато чули, че събратята им страдат? В повествованието се казва: „Учениците решиха, всеки според възможностите си, да изпратят помощ на братята, живеещи в Юдея.“ (Деяния 11:28, 29) Те любещо откликнали и оказали необходимата помощ на нуждаещите се.

„Почувствах обичта и защитата на Йехова“

Когато днес връхлитат разрушителни бедствия, Божиите служители откликват по подобен начин. Свидетелите на Йехова са добре известни с това, че помагат на събратята си. Например, когато на 27 февруари 2010 г. в Чили стана силно земетресение, Свидетелите на Йехова бързо се притекоха на помощ на пострадалите. Карла, чийто дом бил отнесен от цунами, разказва: „Почувствах голяма утеха и насърчение, когато видях, че още на следващия ден [Свидетели] от други области дойдоха да ни помогнат. Несъмнено Бог ни осигури утеха чрез добрите дела на доброволците. Почувствах обичта и защитата на Йехова.“ Нейният дядо наблюдавал как Свидетелите си помагат и казал: „Не съм виждал подобно нещо в моята църква.“ Това го подтикнало да помоли Свидетелите на Йехова за библейско изучаване.

Истинските християни помагат на събратята си да се справят с последствията от бедствията

Близкото общуване с онези, които обичат Бога, може да бъде от голяма помощ в трудни моменти. Но дали ще настъпи време, когато по земята няма да стават природни бедствия? Нека да видим какво казва Библията по този въпрос.