ИЗГЛЕЖДА, че темата за природните бедствия постоянно присъства в новините. Днес повече хора от когато и да било преди са жертва на едно или друго природно бедствие. От Центъра за изследване на епидемиологията при природните бедствия, намиращ се в Белгия, се съобщава, че само през 2010 г. е имало 373 бедствия и най–малко 296 000 души са загинали.

Броят на бедствията значително се е увеличил през последните няколко десетилетия. Например между 1975 и 1999 г. са били регистрирани под 300 бедствия на година. Но между 2000 и 2010 г. броят им се е увеличил до почти 400 на година. Може би и ти си задаваш въпроса: „Защо днес има толкова много бедствия?“

Макар и някои да твърдят, че подобни бедствия са наказание от Бога, това не е вярно. Бог не причинява природните бедствия, които засягат милиони хора днес. Но Библията е предсказала, че ще има бедствия в наши дни. Например в Матей 24:7, 8 четем думите на Исус: „Ще има недостиг на храна и земетресения на много места. Всичко това е началото на бедите.“ Защо Исус предсказал подобни събития и защо те са от значение за нас?

Всъщност Исус, Божият Син, казал горните думи в отговор на въпроса, който му бил зададен: „Какъв ще бъде знакът ... за завършека на тази система?“ (Матей 24:3) Той казал, че щели да се случват различни събития, включително и бедствия като гореспоменатите. След това направил следното важно изказване: „Щом видите да става това, знайте, че Божието царство е близо.“ (Лука 21:31) Следователно природните бедствия са от голямо значение за нас. Те показват, че предстоят забележителни промени.

Причините за природните бедствия

Въпреки това мнозина си задават въпроса: „Ако Бог не е отговорен за бедствията, кой или какво стои зад тях?“ Можем да разберем отговора само ако признаем една важна истина, съдържаща се в Библията: „Целият свят лежи във властта  на Злия.“ (1 Йоан 5:19) Този стих ни разкрива, че онзи, който до голяма степен причинява бедствените условия в света, не е Бог, а неговият враг, „Злият“, наричан още в Библията „Дявола“. (Откровение 12:9, 12)

Сатана, който е егоистична личност, изобщо не цени хората. Тъй като целият свят е под властта му, той прокарва своето егоистично мислене в днешното общество. Всъщност Библията предсказва, че „в последните дни ... хората ще обичат само себе си, ще обичат парите, ще бъдат самонадеяни, високомерни“. (2 Тимотей 3:1, 2) Затова не е изненадващо, че Дяволът е създал световна система, която преуспява, когато хората проявяват подобни отрицателни черти на характера. Той насърчава егоизма и алчността, които често водят до много страдания.

По какъв начин алчността води до бедствия? В доклад на ООН за бедствията по света се казва: „Много често населението е концентрирано в опасни райони, като например равнини, които лесно могат да бъдат наводнени. Освен това унищожаването на горите и мочурищата намалява възможностите на околната среда да се справи с опасностите. Но най–сериозна е заплахата от световна промяна на климата и повишаване на морското равнище в резултат на увеличената концентрация на парникови газове, ... причинена от човешката дейност.“ Въпреки твърдението, че човешката дейност допринася за икономическия напредък, всъщност тя е вследствие на егоизма и алчността, завладели света.

Замърсяване

Днес много специалисти признават, че опустошителните последствия от бедствията до голяма степен се дължат на неразумната човешка дейност. Всъщност хората съдействат на Дявола, като подкрепят система, която увеличава бедствията.

Разбираме, че много от природните бедствия са в резултат на небрежността на хората. Също така голяма част от тях нямаше да бъдат толкова опустошителни, ако бяха станали на друго място. В много части на света последствията от бедствията са по–тежки заради подмолните действия на безскрупулни личности или защото големи множества хора са принудени да живеят в опасни области поради все по–разпространеното неравенство в социално и икономическо отношение. Разбира се, някои хора страдат при бедствия не заради човешка грешка или небрежност, а защото „времето и непредвиденият случай сполитат всички“. (Еклисиаст 9:11)

Но какъвто и да е случаят, как да се справиш, ако станеш жертва на природно бедствие? Сега ще обсъдим какво може да се направи, за да се намалят последствията, когато връхлети бедствие.