Уил *: „Когато е разстроена, Рейчъл постоянно плаче. Ако седнем да поговорим, тя става още по–раздразнителна или дори престава да ми говори. Изглежда, че нищо не помага. В такива моменти се чувствам отчаян.“

Рейчъл: „Когато Уил се прибра, аз плачех. Опитах се да му обясня защо съм разстроена, но той ме прекъсна. Каза ми, че не е толкова сериозно и трябва да го преодолея. Това ме разстрои още повече.“

БИЛ ли си в същата ситуация? Уил и Рейчъл искат да общуват един с другиго, но често се чувстват огорчени. Защо?

Мъжете и жените общуват по различен начин и имат различни потребности. Жената копнее да споделя чувствата си често и открито. От друга страна, много мъже се опитват да запазят мира, като бързо разрешават проблемите и избягват да говорят за тях. Как обаче можеш да преодолееш тези различия и да общуваш свободно със своя брачен партньор? Ключът към успеха е да се отнасяш към него с уважение.

Човекът, който проявява уважение към другите, ги цени и се опитва да разбере чувствата им. Като дете може би си се научил да уважаваш хората, които имат повече власт или опит от тебе. Като женена личност обаче трябва да уважаваш някого, с когото си равностоен — твоят партньор. Линда, която е женена от осем години, казва: „Знаех, че Фил изслушва с търпение и разбиране всекиго, с когото говори. Искаше ми се да проявява същото съчувствие и към мене.“ Вероятно изслушваш търпеливо и с уважение приятелите си и дори непознатите. Но дали се отнасяш по същия начин и към своя брачен партньор?

Неуважението поражда напрежение в дома и води до огорчение и конфликти. Един мъдър владетел, живял в древността, казал: „По–добре сух залък и спокойствие с него отколкото къща, пълна с пиршества, и кавга.“ (Притчи 17:1, „Библията, преработка „Верен“, 2000 г.) Библията съветва мъжа да се отнася с почит, или уважение, към жена си. А от своя страна, „жената  трябва да изпитва дълбоко уважение към мъжа си“. (Ефесяни 5:33)

Как можеш да общуваш с уважение? Обърни внимание на някои практични съвети, намиращи се в Библията.

Когато партньорът ти иска да говори

Проблем:

Много хора обичат повече да говорят, отколкото да слушат. Дали и с тебе е така? Според Библията човек постъпва глупаво, ако „отговаря, преди да чуе“. (Притчи 18:13) Затова слушай, преди да говориш. Защо това е важно? Кара, която е семейна от 26 години, казва: „Не ми харесва, когато моят съпруг веднага се опитва да разреши проблема ми. Не е нужно да е съгласен с мене или да разнищва проблема. Просто искам да ме изслуша и да ме увери, че е нормално да изпитвам подобни чувства.“

От друга страна, някои мъже и жени се колебаят да споделят чувствата си и се притесняват, когато партньорът им ги кара да говорят за това, което изпитват. Например Лори е омъжена отскоро, но е установила, че съпругът ѝ трудно изразява чувствата си. Тя споделя: „Трябва да съм търпелива с него и да изчакам, преди той да излее сърцето си.“

Решение:

Ако трябва да обсъдите нещо, което може да породи несъгласие, повдигни въпроса, когато и двамата сте спокойни и отпочинали. Какво да направиш, ако другият няма желание да говори? Помни, че „мислите в сърцето на човека са като дълбоки води, но проницателният ще ги извади“. (Притчи 20:5) Ако извадиш твърде бързо кофата от кладенеца, ще разлееш много вода. Подобно на това, ако насилиш разговора, партньорът ти може да започне да се защитава и едва ли ще сподели чувствата си с тебе. По–скоро задавай въпроси по мил и уважителен начин. Също така бъди търпелив, ако той не споделя чувствата си толкова бързо, колкото ти се иска.

Когато партньорът ти започне да говори, ‘бъди бърз да слушаш, а бавен да говориш и бавен да се гневиш’. (Яков 1:19) Добрият слушател слуша със сърцето си, а не само с ушите си. Когато другият говори, се опитай да разбереш чувствата му. От начина, по който слушаш, той ще разбере доколко го уважаваш.

Исус ни е оставил чудесен пример как да слушаме. Веднъж, когато един болен мъж го помолил за помощ, Исус не разрешил проблема му незабавно. Първо, той изслушал молбата на мъжа. След това позволил на чутото да докосне сърцето му. Едва тогава Исус го излекувал. (Марко 1:40–42) Постъпи по същия начин, когато партньорът ти говори. Помни, че той най–вероятно се нуждае от искрено съчувствие, а не от бързо разрешение на проблема. Затова слушай внимателно. Позволи на думите му да ти въздействат. Едва тогава ще можеш да откликнеш на нуждите на своя брачен партньор. Така ще покажеш уважението си към него.

ОПИТАЙ СЛЕДНОТО: Следващия път, когато партньорът ти иска да сподели нещо, не бързай да отговаряш. Почакай, докато се изкаже и си сигурен, че си го разбрал. По–късно го попитай: „Смяташ ли, че наистина те изслушах?“

Когато ти искаш да говориш

Проблем:

„Комедийните предавания представят използването на обидни и саркастични думи към партньора за нещо нормално“ — казва Линда, цитирана по–рано. Някои хора израстват в среда, в която неуважителната реч е част от ежедневието. След време, когато се оженят, те пренасят този модел на общуване в своя дом. Айви, която живее в Канада, си спомня: „Израснах в семейство, в което сарказмът, крясъците и използването на обидни имена беше нещо обичайно.“

Решение:

Когато говориш пред други хора за партньора си, използвай ‘само добри думи, с които да укрепваш другите според нуждата и които да носят полза на слушащите’. (Ефесяни 4:29) С думите си допринасяй за неговата или нейната добра репутация.

 Недей да използваш сарказъм и обидни имена дори когато си насаме с партньора си. Обърни внимание на случилото се в древния Израил. Веднъж Михала се разгневила на съпруга си цар Давид. Тя му говорила саркастично и казала, че той е постъпил като „безумен човек“. С думите си Михала не само наранила Давид, но и обидила Бога. (2 Царе 6:20–23) Каква е поуката? Когато говориш със своя партньор, подбирай внимателно думите си. (Колосяни 4:6) Фил, който е женен от осем години, признава, че със съпругата му все още имат разногласия. Той е забелязал, че понякога с думите си влошава ситуацията. Фил споделя: „Осъзнах, че спечелването на спора всъщност е загуба. Смятам, че е много по–удовлетворяващо и ползотворно да укрепвам взаимоотношенията си със съпругата ми.“

Една вдовица, живяла в древността, насърчила снахите си ‘да намерят спокойствие’ в дома на мъжа си. (Рут 1:9) Когато съпругата и съпругът се отнасят помежду си с достойнство, домът им ще бъде пристан, в който ще намират спокойствие.

ОПИТАЙ СЛЕДНОТО: Обсъди заедно с партньора си предложенията в това подзаглавие. Попитай го: „Как се чувстваш, когато говоря за тебе пред другите? Има ли нещо, което мога да подобря?“ Изслушай внимателно другия, докато споделя чувствата си. Опитай се да приложиш неговите предложения.

Приеми, че сте различни

Проблем:

Някои младоженци погрешно разбират казаното в Библията, че мъжът и жената „ще станат една плът“, и мислят, че винаги трябва да са на едно мнение с другия. (Матей 19:5) Но бързо разбират, че подобно мислене е нереалистично, тъй като различията помежду им често водят до разногласия. Линда признава: „Една голяма разлика между мене и Фил е, че той се притеснява по–малко от мене. Понякога, когато аз съм разтревожена, той е спокоен. Това много ме дразни, защото изглежда, че Фил не се интересува от проблема колкото аз.“

Решение:

Приемай другия такъв, какъвто е, и уважавай различията помежду ви. Помисли върху следното: Очите ти функционират по различен начин от ушите ти. Но например, когато трябва да пресечеш улицата, тези органи работят заедно, така че да преминеш безопасно. Ейдриън, която е семейна почти трийсет години, казва: „Със съпруга ми не се притесняваме, че понякога сме на различно мнение, стига то да не е в противоречие с Божието Слово. Все пак сме женени, а не клонирани!“

Ако партньорът ти има различно мнение или постъпва по различен начин от тебе, не се съсредоточавай само върху своите интереси. Вземай предвид и неговите чувства. (Филипяни 2:4) Кайл, съпругът на Ейдриън, признава: „Не винаги разбирам съпругата си, нито съм на едно мнение с нея по всички въпроси. Но си припомням, че държа на Ейдриън повече отколкото на своето мнение. Когато тя е щастлива, и аз съм щастлив.“

ОПИТАЙ СЛЕДНОТО: Помисли и запиши в кои области партньорът ти се справя по–добре от тебе или при кои случаи неговият възглед е бил по–правилен от твоя. (Филипяни 2:3)

Помни, че уважението е много важен фактор за щастливия и дълготраен брак. Линда казва: „Уважението създава чувство на задоволство и сигурност в брака. Несъмнено си заслужава да го проявяваме!“

^ абз. 3 Имената са променени.

ПОМИСЛИ ВЪРХУ СЛЕДНОТО:

  • Как различията помежду ни обогатяват нашето семейство?

  • Защо е добре да се съобразя с предпочитанията на партньора си, когато не са нарушени някакви библейски принципи?