ВСЕКИ от нас иска другите да го обичат. Дали и ти искаш това?  * В Библията се говори за Тавита, една жена, която била обичана от другите.

Тавита живеела в Йопия — град, разположен на брега на Средиземно море. На около 55 километра от този град се намирал Йерусалим. Тавита била сред първите ученици на Исус.

Защо според тебе Тавита била толкова обичана? Библията казва, че тя вършела множество добри дела и правела хубави подаръци на другите. Явно тя шиела красиви дрехи за вдовиците, или жените, чиито мъже били починали. Освен това подобно на Исус тя говорела много за истинския Бог, Йехова.

Знаеш ли какво лошо нещо се случило на Тавита? — Тя се разболяла тежко и  умряла. Приятелите ѝ били много натъжени. Затова изпратили хора при апостол Петър, който бил в един град на около 15 километра от Йопия. Тези хора го помолили да дойде бързо. Когато пристигнал, Петър се качил в стаята, където била Тавита. Жените плачели и му показвали дрехите, които тя била направила за тях.

Петър казал на всички да излязат от стаята. Той и другите апостоли били извършвали чудеса и преди, но дотогава никой от тях не бил връщал мъртъв човек към живот. Какво мислиш, че направил Петър? 

Той коленичил до мъртвото тяло и се помолил на Йехова. След това казал на Тавита да стане. И тя наистина го направила! Петър ѝ подал ръка и ѝ помогнал да се изправи. После извикал вдовиците и другите хора и им показал Тавита жива. Можеш ли да си представиш колко радостни били те? 

Помисли какво можеш да научиш от разказа за възкресението на Тавита. Една от поуките е, че ако помагаш на другите, те ще те обичат. Но още по–важно е, че Бог ще те помни и ще те обича. Той никога няма да забрави добрите ти дела спрямо другите. И най–вече той ще те възнагради с вечен щастлив живот в праведния нов свят, който обещава.

Прочети в своята Библия

^ абз. 3 Ако четеш тази статия с детето си, тирето ще ти послужи като напомняне, че е добре да направиш пауза и да насърчиш детето да се изкаже.