„[Пилат] пак влезе в двореца и попита Исус: ‘Ти откъде си?’ Но Исус не му отговори.“ (ЙОАН 19:9)

РИМСКИЯТ управител Понтий Пилат задал този въпрос на Исус по време на един разпит, чийто резултат щял да означава живот или смърт за Исус. * Пилат много добре знаел от коя част на Израил идвал Исус. (Лука 23:6, 7) Той също знаел, че Исус не бил обикновен човек. Дали Пилат мислел, че Исус е живял и преди? Дали този езически владетел бил готов да приеме истината и да действа според нея? Какъвто и да бил случаят, Исус отказал да отговори и не след дълго станало ясно, че Пилат бил загрижен по–скоро за собствената си позиция, отколкото за истината и справедливостта. (Матей 27:11–26)

За щастие онези, които искрено се интересуват от въпроса откъде е дошъл Исус, могат лесно да научат отговора. Библията разкрива различни подробности за произхода на Исус Христос. Нека видим какво ни казва тя.

Къде е бил роден?

Според съвременните изчисления Исус бил роден в началото на есента на 2 г. пр.н.е. в скромни условия в юдейското градче Витлеем. Поради заповедта за преброяване на населението, издадена от император Август, майката на Исус, Мария, която тогава била „в напреднала бременност“, и съпругът ѝ Йосиф тръгнали за Витлеем, родният град на Йосиф. Тъй като не могли да намерят къде да отседнат, те се подслонили в един обор. Там Исус бил роден и положен в ясла. (Лука 2:1–7)

Векове преди това Библията предсказала мястото, където щял да бъде роден Исус: „Ти, Витлееме Ефрата, който си твърде малък, за да бъдеш сред градовете на Юда, от тебе ще произлезе онзи, който ще стане за мене владетел в Израил.“ * (Михей 5:2) Явно Витлеем бил твърде малък, за да бъде посочен в списъка с градовете, влизащи в територията на Юда. Въпреки това щяла да му бъде оказана специална чест. Обещаният Месия, или Христос, щял да произлезе именно от Витлеем. (Матей 2:3–6; Йоан 7:40–42)

Къде е израснал?

След кратък престой в Египет семейството на Исус се преместило в град Назарет в областта Галилея на около 100 километра северно от Йерусалим. Тогава Исус бил почти на три години. В тази живописна област, в която имало предимно земеделци, пастири и рибари, той израснал в голямо семейство вероятно при доста скромни обстоятелства. (Матей 13:55, 56)

 Векове по–рано Библията предсказала, че Месията щял да дойде от Назарет. В Евангелието според Матей се казва, че семейството на Исус се заселило в „Назарет, за да се изпълни казаното чрез пророците: ‘Той ще бъде наречен назарянин’“. (Матей 2:19–23) Думата „назарянин“ вероятно произлиза от еврейската дума за „издънка“. Матей явно цитирал пророчеството на Исаия, в което Месията е наречен „издънка“ от Йесей, което означава, че Месията щял да бъде потомък на Йесей, бащата на цар Давид. (Исаия 11:1) Исус наистина бил потомък на Йесей чрез Давид. (Матей 1:6, 16; Лука 3:23, 31, 32)

Какъв бил произходът му?

Библията учи, че животът на Исус започнал много преди той да бъде роден в обора във Витлеем. В пророчеството на Михей, цитирано по–рано, се казва, че неговият „произход е от древността, от безпределни времена“. (Михей 5:2) Преди да бъде роден като човек на земята, Исус, първородният Божи син, бил духовно създание в небето. Самият Исус казал: „Слязох от небето.“ (Йоан 6:38; 8:23) Как било възможно това?

Чрез светия си дух Йехова Бог * извършил чудо, като прехвърлил живота на своя Син от небето в утробата на юдейската девица Мария. Така Исус се родил като съвършен човек. Несъмнено Всемогъщият Бог има силата да направи подобно чудо. Както казал ангелът, който се явил на Мария: „Нищо, казано от Бога, не е невъзможно.“ (Лука 1:30–35, 37)

Но Библията не ни казва само откъде е дошъл Исус. От четирите евангелия — Матей, Марко, Лука и Йоан — можем да научим как е живял той.

^ абз. 3 За повече информация относно това как бил заловен и съден Исус виж статията „Процесът с най–позорна слава в историята“ на стр. 18–22.

^ абз. 6 Ефрата явно е по–старото име на Витлеем. (Битие 35:19)

^ абз. 10 Според Библията Йехова е името на Бога.