Прескочи към материала

Свидетели на Йехова

Избери език български

 Учи децата си

Тайна, която можеш да кажеш на другите

Тайна, която можеш да кажеш на другите

ИСКАШ ли да научиш една тайна? — * В Библията тя е наречена ‘свещената тайна, която била пазена в мълчание дълго време’. (Римляни 16:25) Първоначално само Бог знаел „свещената тайна“. Но нека видим как той се погрижил тя да бъде разкрита на много хора.

Знаеш ли какво означава думата „свещен“? — Тази дума означава „свят, чист или много специален“. Следователно тайната е наречена „свещена“, защото е от Бога, който е свят. Според тебе кой искал да разбере тази специална тайна? — Това били ангелите. В Библията се казва: „В същите тези неща и ангелите искат да надникнат.“ Да, те искали да узнаят тази свята тайна. (1 Петър 1:12)

Когато Исус дошъл на земята, той говорел за свещената тайна и обяснявал каква била тя. Той казал на своите ученици: „На вас е дадено да разберете свещената тайна на Божието царство.“ (Марко 4:11) Забеляза ли за какво е свещената тайна? — Тя е за Божието Царство, за което Исус ни учел да се молим. (Матей 6:9, 10)

Нека сега разгледаме защо Божието Царство било тайна „дълго време“. След като Адам и Ева нарушили Божия закон и били изгонени от Едемската градина, Божиите служители разбрали, че Бог все пак ще изпълни намерението си цялата земя да стане рай. (Битие 1:26–28; 2:8, 9; Исаия 45:18) Те писали за щастието, на което хората ще се радват под управлението на Божието Царство. Но много от подробностите за това Царство останали тайна, докато Исус не дошъл на земята и започнал да ги разкрива. (Псалм 37:11, 29; Исаия 11:6–9; 25:8; 33:24; 65:21–24)

Сега да поговорим за Владетеля на Божието Царство. Знаеш ли кого е избрал Бог да заеме тази позиция? — Той е избрал своя Син, ‘Князът на мира’, Исус Христос. Библията ни казва: „Княжеската власт ще бъде на раменете му.“ (Исаия 9:6, 7) Всеки един от нас трябва да получи „познание за Божията свещена тайна, която е Христос“. (Колосяни 2:2) Важно е да знаем, че Бог взел живота на първия ангел (духовен Син), когото създал, и го сложил в утробата на Мария. Именно този Божи син, който преди бил могъщ ангел, бил изпратен на земята да пожертва живота си, така че ние да получим вечен живот. (Матей 20:28; Йоан 3:16; 17:3)

Но има още нещо, което трябва да знаем за свещената тайна, освен че Бог е избрал Исус да бъде Владетелят на  Царството. Важна подробност е, че и други хора, както мъже, така и жени, ще бъдат с възкресения Исус в небето. Там те ще управляват заедно с него! (Ефесяни 1:8–12)

Нека да научим имената на някои от тези хора. Исус казал на верните си апостоли, че отива в небето, за да приготви място за тях. (Йоан 14:2, 3) Ако прочетеш посочените стихове, ще разбереш имената на някои мъже и жени, които ще управляват с Исус в Царството на неговия Баща. (Матей 10:2–4; Марко 15:39–41; Йоан 19:25)

Дълго време не бил известен точният брой на онези, които ще бъдат заедно с Исус в небето. Но днес ние знаем колко са те. А ти знаеш ли това? — Библията казва, че те са 144 000. Този брой също е важна подробност от свещената тайна. (Откровение 14:1, 4)

Ще се съгласиш ли, че „свещената тайна на Божието царство“ е най–хубавата тайна, която някой може да научи? — Ако е така, защо не се опиташ да разбереш всичко за нея, за да можеш да я обясняваш на колкото се може повече хора?

^ абз. 3 Ако четеш тази статия с детето си, тирето ще ти послужи като напомняне, че е добре да направиш пауза и да насърчиш детето да се изкаже.