НЕСЪМНЕНО си забелязал, че повечето религиозни организации отдават голямо значение на пищно украсените си молитвени домове и изискват молитвите да се отправят в определено време през деня. Но дали Библията поставя някакви ограничения относно това къде и кога да се молим на Бога?

Библията посочва кои са някои от случаите, когато е подходящо да се молим. Например Исус благодарил на Бога в молитва, преди да започне да се храни със своите последователи. (Лука 22:17) А когато неговите ученици се събирали за поклонение на Бога, те се молели заедно. Така те продължили обичая, който дълго време се спазвал в юдейските синагоги и в храма в Йерусалим. Бог искал този храм да бъде „молитвен дом за всичките народи“. (Марко 11:17)

Когато служителите на Бога се събират и се молят заедно, тяхната молитва има голяма сила. Бог се радва, ако те са единомислени и ако молитвата им е в съгласие с библейските принципи. В резултат той може дори да бъде подтикнат да направи нещо, което не е възнамерявал да направи. (Евреи 13:18, 19) Свидетелите на Йехова редовно се молят на Бога по време на своите събрания. Сърдечно те каним да посетиш най–близката до твоя дом Зала на Царството и сам да чуеш такива молитви.

Библията не казва, че трябва да се молим само на определено място и в определено време. Тя съдържа примери на Божии служители, които се молели по различно време и на различни места. Исус казал: „Когато ти се молиш, отиди в стаята си и като затвориш вратата, се помоли на своя Баща, който е на скришно място. Тогава твоят Баща, който наблюдава от скришно място, ще те възнагради.“ (Матей 6:6)

Можем да се молим на Бога по всяко време и на всяко място

Нима това не е насърчително? Можем да се обръщаме към Върховния господар на вселената по всяко време, дори когато сме напълно сами, и да бъдем уверени, че той ще ни чуе. Не е учудващо, че Исус често оставал сам, за да се моли. Веднъж той прекарал цяла нощ в молитва към Бога, търсейки ръководство при вземането на едно важно решение. (Лука 6:12, 13)

От Библията разбираме, че някои мъже и жени се молели на Бога, когато били изправени пред важни решения или големи трудности. Понякога те се молели на глас и понякога — наум. Молели се насаме, както и заедно с други хора. Независимо как и кога, най–важното било, че те се молели. Бог подканя служителите си: „Молете се непрестанно.“ (1 Солунци 5:17) Той е готов винаги да слуша молитвите на онези, които вършат волята му. Нима тази покана не разкрива любовта на Бога към нас?

Но в днешно време, когато скептицизмът преобладава, мнозина се съмняват в ползата от молитвата. Може би се питаш: „Дали молитвата наистина ще ми помогне?“