ИМЕТО Ревека е често срещано в много страни. Ревека е значима личност в най–известната книга в света, Библията. Какво знаеш за нея?— * Важно е да имаме желание да научим повече за нея, защото нейният пример може да ни помогне да служим на истинския Бог, Йехова.

Ревека е втората жена, за която се казва в Библията, че била истинска поклонничка на Йехова. Знаеш ли коя е първата?— Това е Сара, жената на Авраам. Когато била в напреднала възраст, тя родила Исаак, единственото ѝ дете. Нека видим как Ревека била готова да направи това, което е угодно на Йехова, и как се срещнала с Исаак.

Изминали над шейсет години, откакто Йехова казал на Авраам и Сара да напуснат Харан и да отидат в ханаанската земя. Когато били много възрастни, Бог им обещал, че ще имат дете, което ще се казва Исаак. Както можеш да си представиш, родителите на Исаак много го обичали. Когато Сара умряла на 127–годишна възраст, нейният вече пораснал син Исаак много се натъжил. Авраам не искал Исаак да си вземе жена от Ханаан, защото хората там не се покланяли на Йехова. Затова изпратил един свой служител, вероятно Елиезер, да избере жена за Исаак от роднините на Авраам в Харан, на повече от 800 километра разстояние. (Битие 12:4, 5; 15:2; 17:17, 19; 23:1)

 След време Елиезер и други служители на Авраам пристигнали в Харан с десет камили, натоварени със запаси, както и с подаръци за булката. Те спрели при един кладенец, защото Елиезер знаел, че следобед хората идват там, за да налеят вода за животните и семействата си. В този момент Елиезер се помолил жената, която избере за съпруга на Исаак, да изпълни молбата му да му даде да пие вода, като каже: „Пий, и ще дам вода и на камилите ти да пият.“

Точно това и станало! Младата Ревека, която била „много хубава“, дошла при кладенеца. Когато Елиезер я помолил за вода, тя казала: „И за камилите ти ще извадя вода, докато се напият.“ Тя много пъти тичала ‘до кладенеца да вади още вода’, а през това време Елиезер я наблюдавал ‘смаян’. Помисли само! За да напои десетте жадни камили, Ревека трябвало да извади около 1000 литра вода!

Елиезер дал на Ревека красиви подаръци и разбрал от нея, че е дъщеря на Ватуил, един роднина на Авраам. Ревека поканила Елиезер и хората с него ‘да пренощуват’ в дома на нейното семейство. После изтичала напред, за да разкаже на семейството си за хората, които Авраам е изпратил да ги посетят чак от Ханаан.

Когато братът на Ревека Лаван видял скъпите подаръци, които получила сестра му, и когато разбрал кой е Елиезер, го поканил да влезе. Но Елиезер казал: „Няма да ям, докато не кажа каквото имам да казвам.“ И той обяснил защо Авраам го е изпратил. Ватуил, неговата жена и Лаван останали доволни и се съгласили Ревека да се омъжи за Исаак.

След като се нахранили, Елиезер и мъжете, които били с него, пренощували там. На сутринта Елиезер казал: „Позволете ми да се върна при господаря си!“ Но майката и братът на Ревека поискали от тях да останат още „поне десет дни“. Когато попитали Ревека дали иска да тръгне веднага, тя отговорила: „Искам.“ Младата жена и Елиезер тръгнали, без да се бавят. Когато пристигнали, тя станала жена на Исаак. (Битие 24:1–58, 67)

Мислиш ли, че на Ревека ѝ било лесно да остави семейството и приятелите си и да отиде в едно далечно място, знаейки, че може никога повече да не ги види?— Не, не ѝ било лесно. Но Ревека била благословена за готовността си да върши това, което е угодно на Йехова. Тя била една от онези, от които произлязъл нашият Спасител, Исус Христос. Ако като нея сме готови да вършим това, което е угодно на Йехова, ние също ще бъдем благословени. (Римляни 9:7–10)

^ абз. 3 Ако четеш тази статия с детето си, тирето ще ти послужи като напомняне, че е добре да направиш пауза и да насърчиш детето да се изкаже.