ДАЛИ понякога се чувстваш обезсърчен и ти се иска да се откажеш от всичко?— * Много хора се чувстват по този начин. Така било и с младия Йеремия. Но той не допуснал думите и действията на другите да го накарат да се откаже да служи на Йехова. Нека разберем защо Йеремия искал да спре да служи на Бога, въпреки че бил ценен в неговите очи.

Още преди раждането му истинският Бог, Йехова, избрал Йеремия за пророк, който да каже на хората, че Бог не одобрява поведението им. Знаеш ли какво казал Йеремия на Йехова години по–късно?— „Аз не умея да говоря, защото съм твърде млад!“

Според тебе какво отговорил Йехова на Йеремия?— Той му казал по мил, но твърд начин: „Не казвай: ‘Твърде млад съм!’ Но отиди при всички, при които ще те изпратя, и им кажи всичко, което ще ти заповядам! Не се страхувай.“ Защо? Йехова обяснил: „Аз съм с тебе, за да те избавям.“ (Йеремия 1:4–8)

Но все пак, както вече казахме, след време Йеремия се обезсърчил. Това станало, защото околните му се подигравали, че служи на Бога. Той казал: „По цял ден ми се смеят, всички ми се присмиват.“ Затова решил да се откаже от задачата си. Той заявил: „Няма да спомена вече за [Йехова], нито ще говоря вече от негово име.“ Но дали наистина направил това?

Йеремия казал: „Словото [на Йехова] беше в сърцето ми като разпален огън, затворен в костите ми. Не можех повече да мълча.“ (Йеремия 20:7–9) Независимо, че понякога се страхувал, любовта му към Йехова не му позволила да се откаже. Нека видим как Йехова защитил Йеремия, заради това че той не се отказал да му служи.

Йехова наредил на Йеремия да предупреди хората, че ако не променят лошия си начин на живот, Йерусалим ще бъде унищожен. Когато Йеремия известил на хората думите на Йехова, те се разгневили и казали: „Този човек заслужава смърт.“ Но Йеремия ги умолявал  ‘да послушат гласа на Йехова’. И добавил: ‘Знайте, че ако ме убиете, ще убиете невинен човек, защото Бог ме изпрати да ви кажа тези думи.’ Знаеш ли какво станало след това?—

В Библията се обяснява: „Князете и целият народ казаха на свещениците и на пророците: ‘Този човек не заслужава смърт, защото ни говореше в името на Йехова, нашият Бог.’“ Тъй като Йеремия не позволил страхът да го спре, Йехова го защитил. Но нека да видим какво се случило с един друг пророк на Йехова, Урия, който постъпил съвсем различно.

От Библията разбираме, че ‘Урия пророкувал против Йерусалим със същите думи като Йеремия’. Но знаеш ли какво направил Урия, когато цар Йоаким му се ядосал?— Той се изплашил, престанал да върши Божията воля и избягал в Египет. Царят изпратил там хора да го намерят и да го доведат обратно. Знаеш ли какво направил лошият цар, когато довели Урия при него?— Той го убил с меч. (Йеремия 26:8–24)

Защо според тебе Йехова защитил Йеремия, но не и Урия?— Йеремия може да се е страхувал като Урия, но Йеремия не престанал да служи на Йехова и не избягал. Той не се отказал. Каква поука можем да извлечем от примера на Йеремия?— Понякога може да ни е трудно да правим онова, което Йехова ни казва, но ние трябва винаги да разчитаме на него и да сме му послушни.

^ абз. 3 Ако четеш с детето си, тирето ще ти напомни да спреш и да зададеш въпроса на детето.