Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Свидетели на Йехова

Избери език български

3 погрешно учение: Всички добри хора отиват на небето

3 погрешно учение: Всички добри хора отиват на небето

Какъв е произходът на това учение?

След смъртта на Исусовите апостоли, към началото на II век, известност придобили ранните отци на църквата. В „Нова католическа енциклопедия“, 2003 г., 6 том, 687 страница, се казва следното относно техните учения: „Като цяло [те] учели, че душата, напуснала тялото, получава небесно блаженство веднага след необходимото пречистване, което следва смъртта.“

Какво учи Библията?

„Щастливи са онези с мек нрав, защото ще наследят земята.“ (Матей 5:5)

Макар че Исус обещал на учениците си да ‘приготви място’ за тях в небето, той обяснил, че не всички праведни хора отиват там. (Йоан 3:13; 14:2, 3) Нима той не се молел Божията воля да бъде изпълнена „както на небето, така и на земята“? (Матей 6:9, 10) Праведните хора ще бъдат възнаградени, като малка част от тях ще управляват в небето с Христос, а по–голямата част ще живеят завинаги на земята. (Откровение 5:10)

След време ранната църква не гледала вече по същия начин на своята роля на земята. Какъв бил резултатът? В „Нова британска енциклопедия“ се казва следното: „Църквата като институция постепенно заела мястото на очакваното Божие Царство.“ Църквата започнала да засилва властта си, като се намесила в политиката, пренебрегвайки ясните думи на Исус, че последователите му „не са част от света“. (Йоан 15:19; 17:14–16; 18:36) Под влиянието на римския император Константин църквата направила компромис с някои от своите вярвания, едно от които е свързано със същността на Бога.

Сравни следните библейски стихове: Псалм 37:10, 11, 29; Йоан 17:3; 2 Тимотей 2:11, 12

ИСТИНАТА:

По–голямата част от добрите хора ще живеят на земята, а не на небето