„ВНИМАВАЙТЕ“ — писал апостол Павел на християните, които живеели през втората половина на първи век. За какво ги предупреждавал той? „Да не би някой да ви отвлече като плячка чрез философията и празната измама, основани на човешките обичаи.“ (Колосяни 2:8)

Въпреки предупреждението на Павел от средата на втори век някои християни започнали да използват понятия, заимствани от древни философи, за да обясняват своите вярвания. Защо правели това? Те искали да се харесат на образованите личности в Римската империя и така повече хора да приемат християнството.

Юстин Мъченик, един от най–известните такива християни, вярвал, че Говорителят на Бога се бил явил на гръцките философи много преди идването си на земята като Исус. Според Юстин и други учители с подобни виждания смесването на християнството с философията и митологията направило тази форма на религия наистина универсална.

Християнството на Юстин Мъченик спечелило много привърженици. Но приемането на едно погрешно учение довело до създаването на други и така била оформена една система от учения, за която много хора днес вярват, че е християнската доктрина. За да разбереш дали тези учения са правилни, сравни това, което се казва в някои справочници, с това, което в действителност учи Библията.