БРОЯТ на съществуващите днес религии е огромен. След едно неотдавнашно проучване беше установено, че по целия свят има 19 основни религии и около 10 000 други по–малки религии. Никога преди хората не са могли да избират сред толкова много различни начини на поклонение. Дали е от значение тогава коя религия ще избереш?

Някои хора казват, че различните религии са като различни пътища, които водят до върха на една планина. За тях няма значение кой път ще изберат, понеже смятат, че всички пътища водят до едно и също място. Те разсъждават, че щом има един Всемогъщ Бог, то всички религии в крайна сметка водят до него.

Дали всички религии водят до Бога

Какво казал по този въпрос Исус Христос, един от най–уважаваните религиозни учители в историята? Той се обърнал към своите ученици с думите: „Влезте през тясната порта.“ Защо трябвало да направят това? „Защото широка е портата и пространен е пътят, който води в погибел, и мнозина са ония, които минават през тях. Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който води в живот, и малцина са ония, които ги намират.“ (Матей 7:13, 14, „Ревизирано издание на Библията“, 1938 г.)

Дали Исус имал предвид, че определени религии водят към „погибел“? Или че по широкия път вървят само онези, които не вярват в Бога, и че вярващите, независимо каква религия изповядват, се намират на тесния път, водещ към живот?

След като казал, че има само два пътя, Исус предупредил: „Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители.“ (Матей 7:15, РИ) По–късно той добавил: „Не всеки, който Ми казва: Господи, Господи! ще влезе в царството небесно,  а оня, който изпълнява волята на Моя Отец Небесен.“ (Матей 7:21, „Синодално издание на Библията“) Ако някой е наречен пророк или твърди, че Исус е негов „Господ“, явно е вярващ човек. Очевидно тогава думите на Исус са предупреждение, че не всички религии са добри и че не всички религиозни учители са достойни за доверие.

Възможно ли е да разбереш кой е тесният път

Библията е като надеждна карта, която може да помогне на човек да намери правилната религия

След като не всички пътища водят до Бога, как сред хилядите религии можеш да намериш тесния път, който води към живот? Представи си, че си се изгубил в голям град и искаш да попиташ някого за посоката. Един човек убедително ти казва да тръгнеш надясно. Друг те съветва да поемеш наляво. Трети ти предлага да избереш онази посока, която най–много ти харесва. Накрая друг пътник изважда карта и ти показва правилния път. След това ти дава картата, за да правиш справка с нея по пътя. Нима тогава няма да се чувстваш уверен, че ще пристигнеш на мястото, към което си тръгнал?

По подобен начин, когато става въпрос за избора на религия, се нуждаем от надеждна „карта“ в духовно отношение. Дали съществува такава? Да, това е Библията. В нея се казва: „Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправяне, за наставление в правдата.“ (2 Тимотей 3:16, „Библията, преработка „Верен“)

Навярно на твоя език има превод на Библията, който можеш да използваш като „карта“, или духовно ръководство. Свидетелите на Йехова, които издават това списание, издават също и достоен за доверие превод на Библията, известен като „Превод на новия свят на Свещеното писание“. Ако не си Свидетел на Йехова, може да предпочетеш да използваш други преводи на Библията, когато изследваш коя религия е добра и коя не е. Затова в тази поредица от статии са цитирани стихове от няколко превода на Библията, които са уважавани от различни религиозни общности.

Като четеш следващите статии, сравнявай онова, което знаеш, с казаното в Библията. Помни следния съвет на Исус, който ни помага да разпознаем кое поклонение е правилно: „Всяко добро дърво дава добри плодове, а лошо дърво дава лоши плодове: не може добро дърво да дава лоши плодове, нито лошо дърво да дава добри плодове.“ (Матей 7:17, 18, СИ) Нека разгледаме три от ‘добрите плодове’, които ‘доброто дърво’ дава според Библията.