ЗНАЕШ ли, че някои от роднините на апостол Павел били последователи на Исус? * — От Библията разбираме, че сестрата на Павел и нейният син били християни. Научаваме също, че племенникът на Павел спасил живота на апостола. Не знаем неговото име, нито името на майка му, но знаем за една негова постъпка. Искаш ли да научиш какво се случило? —

Вероятно през 56 г., след като завършва третото си мисионерско пътуване, Павел е в Йерусалим. Апостолът е арестуван и го очаква съдебен процес. Но враговете на Павел не искат той да бъде съден, а желаят смъртта му. Затова те планират да изпратят около 40 мъже, които да устроят засада на Павел по пътя за Синедриона и да го убият.

По някакъв начин племенникът на Павел научава за този план. Знаеш ли какво прави той? — Той отива при Павел и му съобщава всичко. Апостолът веднага се обръща към един стотник с думите: „Заведи този младеж при хилядника, защото трябва да му съобщи нещо.“ Стотникът завежда племенника на Павел при хилядника Клавдий Лисий и му обяснява, че младежът знае нещо важно. Клавдий отвежда племенника на апостола настрани и младежът му казва за заговора.

Хилядникът нарежда на племенника на Павел: „Недей да казваш на никого, че си ми съобщил това.“ Тогава Клавдий извиква двама от стотниците си и им заповядва да приготвят 200 войници, 70 конници и 200 копиеносци, които да тръгнат за Кесария. В девет часа̀ същата вечер всичките 470 мъже напускат града с Павел и го завеждат невредим при римския управител Феликс в Кесария. В писмо Клавдий съобщава на Феликс за плановете за убийството на Павел.

Така юдеите са принудени да отправят обвиненията си срещу Павел в съда в Кесария. Но те, разбира се, нямат доказателства, че апостолът е извършил нещо лошо. Въпреки това в продължение на две години Павел е държан несправедливо в затвора. Поради тази причина апостолът моли да бъде съден в Рим и е изпратен там. (Деяния 23:16 — 24:27; 25:8–12)

 Какво можем да научим от разказа за племенника на Павел? — Изисква се смелост, за да разкрием информация, която другите трябва да знаят, и ако направим това, може да спасим нечий живот. Дори когато знаел, че враговете му ‘търсят случай да го убият’, Исус не преставал да говори на хората за Божието Царство. Той ни е казал да правим същото. Ще подражаваме ли на Исус? Ако сме смели като племенника на Павел, ще правим това. (Йоан 7:1; 15:13; Матей 24:14; 28:18–20)

Павел подканил своя млад приятел Тимотей: „Обръщай постоянно внимание на себе си и на поучението си. Придържай се към тези неща, защото като правиш това, ще спасиш и себе си, и онези, които те слушат.“ (1 Тимотей 4:16) Несъмнено постъпката на племенника на Павел била в хармония с тези думи на апостола. А дали ти можеш да се вслушаш в подканата на Павел?

^ абз. 3 Ако четеш тази статия с детето си, тирето ще ти послужи като напомняне да направиш пауза и да отправиш въпроса към детето.